Til startsiden

Oppdatert: 23.04.2013
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Scandinavian Star og konspirasjonsteorier


En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart! Foto: Kurt Evert Stenbakk

...............................................................................................................
Dagens Næringsliv har i dag en interessant kommentarartikkel om Scandinavian Star. Journalist Kjetil Wiedeswang knytter de siste ukenes medieoppmerksomhet til kon-spirasjonsteorier, og etterlyser kildekritiske spørsmål til den såkalte ekspertgruppen:
http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2598274.ece

Jan Harsem har skrevet følgende kommentar:

SCANDINAVIAN STAR

Kjetil Wiedeswang knytter i sitt Innspill torsdag 18. april mediaoppslag om Scandinavian Star opp mot konspirasjonsteorier. Innspillet er betimelig, men bør suppleres noe.

Katastrofebrannen natt til 7. april 1990 er utløst av to straffbare handlinger:

  • Operasjon av skip som ikke er sjødyktig
  • Brannstiftelse

Driften av det ikke sjødyktige skipet innebar brudd på internasjonale konvensjoner for sjø- sikkerhet, slik de var nedfelt i nasjonal skandinavisk lovgivning. Dette forholdet ble etter-forsket og straffesak ble ført for dansk rett, etter lov om skibes sikkerhed. Problemet er at etterforskningen kun omfattet hvorvidt sjøsikkerhetsloven var brutt. Ikke hvem som var ansvarlig for dette lovbruddet.

De tiltalte i den etterfølgende rettssaken kan meget vel ha vært involvert på eiersiden, men ikke nødvendigvis driftsmessig på en slik måte at de sto nærmest rederfunksjonen, som etter norsk og dansk rett hadde det straffeansvaret. En telefaks datert 9. april 1990 fra advokat-firma Reumert & Partnere til sjøforklaringen i København er lagt til grunn for opplysning om eier, reder og registrering.

Wiedeswang bommer derfor når han trekker kritikk av handelsministerens redegjørelse til Stortinget den 2. mai 1990 inn under konspirasjonsbegrepet. Hvem som helst kan lese referatet fra det aktuelle møtet i Stortinget, hvor regjeringen informerte om eierskapet og ansvaret for driften av skipet. I og med at dette senere ble dokumentert som en straffbar handling, så burde ikke regjeringen ha konkludert overfor Stortinget om hvor ansvaret for denne straffbare handlingen lå.

Spørsmålet om hvem som sto bak driften av Scandinavian Star den 7. april 1990 har til dags dato aldri vært gjenstand for politimessig etterforskning eller ordinær havariutredning.

Når det gjelder brannstiftelsen, så må de skadelidte forholde seg til motstridende opp- lysninger. Politiet sa i 1991 at etterforskningen hadde konkludert med at den danske statsborgeren Erik Mørk Andersen var mistenkt. Han hadde selv omkommet i brannen, og derfor ble dette straffbare forholdet henlagt.

De senere årene har det imidlertid fremkommet branntekniske utredninger fra hhv Skansen Consult (Håkon Winterseth) i Norge og Sweco (Pierre Palmberg) i Sverige. Disse har uavhengig av hverandre analysert det samlede brannforløpet, fra natt til lørdag 7. april ca kl. 0200, og frem til all brann var endelig slukket ved kai i Lysekil ca kl. 1600 søndag 8. april. Konklusjon i begge utredninger er at brannforløpet bare kan forklares under den forutsetning av at det er foretatt flere uavhengige brannstiftelser om bord gjennom helgen.

Den skandinaviske granskningen fra 1990 - 91 hadde et begrenset mandat vedr selve brann-forløpet, som kun skulle granskes frem til kaptein Hugo Larsen forlot havaristen. Det skjedde ca kl. 0320 natt til lørdag 7. april.

Jeg tror alle kan forstå at skadelidte etter en mordbrann i et omfang som Scandinavian Star, ønsker en avklaring av hvorvidt rapportene fra Sweco og Skansen Consult har holdbare konklusjoner, eller om det er mulig å forstå et samlet brannforløp med en rekke opp- blussinger, uten at det er foretatt nye brannstiftelser. Dette handler om grunnleggende premisser for å konkludere også om hvorvidt henleggelsen i 1991 er holdbar i 2013.

Riksadvokaten har i 2012 avvist nye undersøkelser, og begrunnet dette i en proporsjonali-tetsvurdering. Det fremgår av side 16 i vedtaket om ikke å gjenoppta etterforskning, at det tillegges større vekt å unngå stigmatisering av de 3 personene fra rederiet Sea Escape som var om bord da nye brannstiftelser eventuelt ble utført, enn å avklare holdbarheten ved rapportene og konklusjonene til Skansen og Sweco.

Det har ikke vært noen kontakt mellom den såkalte ekspertgruppen og Støttegruppens styre. Vi er ikke forelagt noen rapport. Når det gjelder varslede anmeldelser av Riksadvokaten og Oslopolitiets påtaleansvarlige, så er det noe Støttegruppen kontant har avvist helt fra vi hørte om dette for to uker siden.

Jan Halvor Harsem, talsperson for Støttegruppen etter Scandinavian Star

...............................................................................................................

Faximilie Aftenposten søndag 7. april 2013:


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!

«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................
Scandinavian Star- gruppe anmelder politi

Les mer på
Aftenposten

..........................

Ekspertgruppe: Likskjending og forsikringssvindel på «Scandinavian Star»
- Gikk over lik.

Les mer på
dagbladet.no

..........................
– Mannskap stiftet Scandinavian
Star-brann


Les mer på
fb.no/nyheter

..........................
– Ni av mannskapet tente på skipet
Forsikringssvindel
var årsaken til «Scandinavian Star»-brannen, som tok 159 menneskeliv. Det mener granskingsgruppe.

Les mer på TV2


Startsiden
Startsiden