Til startsiden

Oppdatert: 16.01.2017
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
04.10.2016
.........................

  

Støttegruppen har mottatt en henvendelse fra NKVTS i forbindelse med at Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) foretar et forskningsprosjekt blandt alle norske berørte av Scandinavian Star. Da vi ser dette som så viktig, har vi valgt å bringe henvendelsen videre i sin helhet. Støttegruppen opfordrer samtidig alle berørte til å delta i undersøkelsen!


Lokalene NKVTS holder til i i Nydalen. Innfelt: Jan og noen av de delaktige i prosjektet.

Livskvalitet og helse etter Scandinavian Star

Stortinget har nedsatt en uavhengig granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star i 1990. Granskningskommisjonen har gitt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag å kartlegge ivaretakelsen av de berørte.

— Erfaringene og betraktningene til de berørte av Scandinavian Star-katastrofen er viktige, og vil komme andre som opplever alvorlige livsbelastninger til gode. Det vil gi kunnskap om hvilke behov mennesker som opplever slike hendelser har, og hvordan vi kan bistå dem best mulig, sier psykolog og forsker ved NKVTS, Siri Thoresen. Hun skal lede dette forskningsprosjektet.

Gjennom studien ønsker Thoresen og kollegene hennes å snakke med de som var på båten, og nære pårørende av dem som døde.

Viktig kunnskap
I studien skal forskerne se på hvordan de berørte opplevde situasjon under brannen og i tiden etterpå. De vil også se på oppfølging av de berørte, hva slags hjelp de fikk, og hvordan de har det nå.

— Vi vet lite om hvordan det går over tid med folk som har opplevd denne typen traumatiske hendelser og traumatiske tap. Det er få studier som følger opp hvordan folk har det utover de første tre årene etter hendelsen. Her har det gått 26 år, og det er derfor et unikt prosjekt i forskningssammenheng, sier Thoresen.

Etterspurt forskning
NKVTS har bred erfaring med slike forskningsprosjekter, blant annet fra forskning etter tsunamien i Sørøst-Asia i 2004 og fra terrorangrepet 22. juli 2011.

— Kunnskap fra forskningen vår om berørte etter terror, vold og naturkatastrofer er etterspurt over hele verden, og blir brukt i håndteringen av hendelser andre steder. Selv om det antageligvis ikke vil oppstå en ny hendelse som er helt lik Scandinavian Star-katastrofen, er erfaringene til de overlevende og etterlatte nyttig også for andre alvorlige hendelser, sier Thoresen.

Invitasjon til deltakelse
I disse dager begynner vi å sende ut invitasjon til overlevende og etterlatte om å delta i studien. Siri Thoresen håper mange takker ja.

— Alle er like viktig for oss i denne studien. De det går bra med, og de det ikke går bra med. De som føler de har mye å si og de som har mindre å si. Vi ønsker kontakt med alle, for å kunne gi et best mulig totalbilde av situasjonen 26 år etter hendelsen.

Intervjuene tar 1,5 til 2 timer, og NKVTS håper å intervjue rundt 250 personer i studien.

Dersom du er overlevende eller etterlatt, kan du ta kontakt med oss på
scandinavianstar@nkvts.no eller 920 93 117.

Anne Lie Andreassen
Stab

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Besøksadresse; Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo
Postadresse; Postboks 181, Nydalen, 0409 Oslo
Tlf. 22 59 55 00 /99 007 908

Vår visjon: «Et bedre liv for berørte av vold og traumer»

NKVTS har også sendt ut brev til de berørte. Dette brevet består av:

Brev til de berørte | Forespørsel om å delta i Forskningsprosjektet

 

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden