Til startsiden

Oppdatert: 06.04.2015
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

25 år siden Scandinavian Star:
Minnemarkering i Oslo 7. april 2015


Tirsdag 7. april 2015 blir det markering ved Minnesmerket i Oslo av at det er 25 år siden mordbrannen på «Scandinavian Star». Trykk på bildet for å få saken som eget brev. (PDF)

7. april er det 25 år siden mordbrannen på «Scandinavian Star». Støttegruppen inviterer derfor alle, som på en eller annen måte, er berørt av ulykken til en markering ved Minnesmerket på Akershuskaia denne dagen.

Selve programmet starter kl. 17:40, og vi ber alle om å møte i god tid. Dette fordi vi har invitert og håper at flere myndighetspersoner vil delta på arrangementet. Beregn god tid. Det er for tiden vanskelig å komme frem - særlig med bil - til minnesmerket pga. mange sperringer og utstrakt veiarbeid. Parkeringsmulighetene vil være svært begrenset.

Programmet ved Minnesmerket vil inneholde taler og dikt fra Støttegruppen og andre berørte. I tillegg blir det kransnedleggelse, og sang ved Sjømannskoret.

I kjølvannet av selve minnehøytideligheten legges det opp til en enkel, uformell samling i Fanehallen på Akershus festning. Her blir det ikke noe eget program, men anledning til å snakke sammen og kjøpe seg en kopp kaffe og litt å bite i. Der vil det også bli åpnet for muligheten til å si noen ord for dem som måtte ønske dette. Av hensyn til praktiske forberedelser, er det viktig å ha best mulig oversikt over antallet som blir med opp til Fanehallen. Derfor ber vi om en rask tilbakemelding, som sendes på mail til Kurt Evert Stenbakk, KURT.EVERT@LIVE.NO, så snart som mulig - helst innen 20. mars på (grunn av påsken).

Støttegruppen har lite penger. Vi har bl. a. faste utgifter knyttet til domenet www.scandinavianstar.no og til leie av serverplass for vår hjemmeside. Og til det konkrete arrangementet den 7. april trenger vi også støtte til dekning av en rekke kostnader (krans, kunstneriske innslag, teknisk utstyr m.m.) Vi har søkt, men så langt ikke fått tilsagn om støtte fra det offentlige. Derfor ber vi om frivillige innbetalinger fra flest mulig til vår konto nr. 1204.55.29647 v/ Kurt Evert Stenbakk, Fjellgata 2 D, 0566 Oslo. Støttegruppen takker for ethvert bidrag! Merk innbetalingen med «Minnemarkering 2015».

Denne invitasjonen legges primært ut på Støttegruppens nettsider og våre Facebook-sider, som vi håper flest mulig følger med på. I tillegg sendes den på mail til alle vi har mailadresse til, dessverre bare en brøkdel av de involverte. Derfor ber vi alle som får/ser denne invitasjonen om å bidra til å videreformidle informasjonen om minnemarkeringen til alle dere tror kan ha glede av å vite om dette.

Vi satser på stor deltakelse den 7. april. I tillegg til dem som bor i det sentrale østlandsom-rådet, regner vi med tilreisende fra flere steder i Norge og også at det vil komme noen både fra Danmark og Sverige, samt en del ordførere og andre myndighetspersoner, pluss et stort pressekorps. Alle er hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Støttegruppen for overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-ulykken

På vegne av arrangementskomiteen
Kurt Evert Stenbakk

 

Som en kan lese overfor er dette brevet også sendt som e-post til overlevende og pårørende vi har e-postadresse til. Dersom du er berørt av ulykken og ønsker å stå på Støttegruppens e-postliste, kan du sende e-post til KURT.EVERT@LIVE.NO

.............................................................................................................

Praktiske opplysninger vedrørende minnemarkeringen 7. april

Støttegruppen vil med dette nevne noen få praktiske ting vedrørende minnemarkeringen:

  • OPPMØTE VED MINNESMERKE: 17.40 presis!

  • KOLLEKTIVTRAFIKK: Vi anbefaler alle å benytte kollektivtransport. Mange busser og trikk nr. 12 stanser ved Rådhusplassen - og det er kun noen hundre meter å gå til minnesmerket, markert med et svart X i kartet nedenfor.

  • Etter Minnemarkeringen oppfordres alle påmeldte til å gå i samlet tropp til Fanehallen, hvor det er uformelt samvær uten program men med mulighet til å si noen ord. Her blir det anledning til å kjøpe kaffe og noe enkelt å bite i.

  • Av hensyn til praktiske forberedelser i Fanehallen, er det viktig å ha best mulig oversikt over antallet som blir med opp til Fanehallen. Derfor ber vi om en rask tilbake-melding, som sendes på mail til Kurt Evert Stenbakk, kurt.evert@live.no, så snart som mulig - helst innen 20. mars på (grunn av påsken).

Saken blir også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

.........................
VIL DU GI OSS
ØKONOMISK STØTTE!

Bankkonto: 1204.55.29647
DNB
BIC: DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer:
NO8312045529647
Papirformatert IBAN-kontonummer:
NO83 1204 5529 647PRESSEMELDING SENDT DIVERSE MEDIEHUS
14. MARS

PRESSEMELDING SENDT DIVERSE MEDIEHUS
27. MARS
7. april er det er også
MINNEMARKERING I FREDERIKSHAVN
i Danmark

 

Startsiden
Startsiden