Til startsiden

Oppdatert: 07.04.2021
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
...............................
TAKK TIL:
Det Norske Sjømannskor
for vakker sang!
Per Søetorp
for vakker trompetsoli
DIKTET
NYE BØLGER?
(PDF-fil)
VED MINNESMERKET:
Jan Harsems tale
(PDF-format)
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv

Lagt ut på nett:
12.04.15

Mange bilder fra
7. april 2015

(Lagt ut 7. april 2021)
 

 

 

25 år siden mordbrannen på «Scandinavian Star»
- En verdig og fin minnemarkering!


Ved Minnesmerket 7. april 2015. Omtrent en times tid før markeringen startet.

7. april 2015, ca. kl. 17.40: I et fint vårvær kunne Ole Arnt Westberg fra Støttegruppen etter «Scandinavian Star» ønske de mellom 150 - 200 frammøtte velkommen til et minne-samvær 25 år etter mordbrannen på «Scandinavian Star». På forhånd var det plassert tre kranser foran navneplata over de omkomne fra ulykken, én krans fra Støttegruppen, én fra det norske kongehus og én fra den danske regjeringen. Mange av de frammøtte hadde også lagt på blomster og tent lys.

Deretter, ca. kl. 17:45 sang Sjømannskoret sangen «Alltid freidig når du går». I minuttene like etter ankom Oslos ordfører Fabian Stang med følge, den danske ambassadøren Torben Brylle, statsminister Erna Solberg med følge og HM Dronning Sonja med adjutant.

Litt over kl. 18 framførte trompetisten Per Søetorp en trompetsolo av «Amazing Grace». Deretter ønsket Fabian Stang velkommen og ga ordet videre til statsminister Erna Solberg.
Ca. kl. 18:20 var det tale ved Jan Harsem, pårørende, overlevende og talsperson for Støttegruppen - og deretter fikk vi en tale ved Kjell Ola Dahl, representant for «Stiftelsen Mordbrann etter Scandinavian Star».

Etter at Sjømannskoret framførte «Elveskrud - I Østen stiger solen opp», fikk overlevende og Støttegruppens «hus-poet», Grete Holen ordet og fremførte et dikt laget for anledningen.

Deretter ca. kl. 18:45 var det kransnedleggelser ved Dronningen og den danske ambassadøren - som ble etterfulgt av trompetsolo av melodien «We`ll meet again». Etter trompetsoloen var det ett minutts stillhet. Deretter framførte Sjømannskoret sangen «Gud signe Norigs land».

Hennes majestet Dronningen med følge, statsministeren med følge, den danske ambassadøren og ordfører Fabian Stang forlot så minnesmerket.

Markeringen ved Minnestøtten ble deretter avsluttet og Ole Arnt oppfordret alle frammøtte om å bli med til Fanehallen («Artilleri-Loftet») til en uformell samling…

En verdig og veldig fin markering!


Trompetisten Per Søetorp framfører «Amazing Grace». Foto: ABC Nyheter.


Sjømannskoret synger «Alltid freidig når du går». Foto: Kurt Evert Stenbakk.


De frammøtte og fotografene venter på at statsminister Erna Solbeg skal ankomme.


Statsminsiter Erna Solberg.. Trykk på bildet for å se hele talen. Foto: ABC Nyheter.


Ved Minnesmerket etter Scandinavian Star 7. april 2015. Foto: Kurt Evert Stenbakk.


Ved Minnesmerket etter Scandinavian Star 7. april 2015. Foto: Kurt Evert Stenbakk.


Ved Minnesmerket etter Scandinavian Star 7. april 2015. Foto: Kurt Evert Stenbakk.


Ved Minnesmerket etter Scandinavian Star 7. april 2015. Foto: Kurt Evert Stenbakk.

De fleste bildene over og mange flere ble presentert på vår Facebook-side den 9. april 2015. Du må være innlogget og medlem av Facebook...


Trykk på bildet for å spille av hele statsminister Erna Solbergs tale. Skjermbilde: VG-TV.


Trykk på bildet for å spille av hele Jan Harsems tale. Skjermbilde: VG-TV.


Trykk på bildet for å spille av... Skjermbilde: VG-TV.


Trykk på bildet for å få opp innslaget fra ABC Nyheter. Skjermbilde: ABC NYHETER


Styret i Støttegruppen har fått dette takkebrevet fra Oslo-ordfører Fabian Stang.

........................................................................................................................................

24.04.2015: Vi har fått inn over kr 32 000,- til dekning av minnemarkeringen! Så TUSEN TAKK for alle økonomiske bidrag til Støttegruppen i forbindelse med 7. april!


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

OM MARKERINGEN:
PROGRAM FOR
DAGEN

Intervju med
Grete Holen på

Jeg fik nøglen til livet

MEDIEOMTALE AV MINNEMARKERINGEN:

DAGBLADET

NRK ØSTFOLD
VG

MINNEMARKERINGEN I FREDERIKSHAVN:

.........................
VIL DU GI OSS
ØKONOMISK STØTTE!

Bankkonto: 1204.55.29647
DNB
BIC: DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer:
NO8312045529647
Papirformatert IBAN-kontonummer:
NO83 1204 5529 647

Startsiden
Startsiden