Til startsiden

Oppdatert: 24.04.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER 

POLITIKERNE I FREDERIKSHAVN SIER OK TIL MINNESSTEIN

Den 5. april 2010 sendte Jan Harsem i Styret for Støttegruppen en henvend- else til Frederikshavn kommune med forespørsel om muligheten for å sette opp en enkel minnestein etter brannen på Scandinavian Star. (Se nedenfor.)

DR.dk skriver nå den 22. april at «Politikerne i Frederikshavn er positive overfor for- slaget om at opstille en mindesten for de døde fra Scandinavian Star katastrofen for 20 år siden.»

STØTTEGRUPPENS FORELØPIGE KOMMENTAR
Styret i Støttegruppen regner med at DR har korrekt informasjon om saken. Det betyr at kommunen har behandlet dette i ekspressfart!

Jan skriver i en mail til styret i Støttegruppen i kveld at «det gir mening dersom brannen på Scandinavian Star kan sette synlige spor i form av monumentet i Oslo og mer enkle markeringer i Lysekil og Fredrikshavn. Det bekrefter en skandinavisk dim- ensjon som er i harmoni med realitetene.»

HENVENDELSEN TIL FREDERIKSHAVN KOMMUNE
(Forkortet og en del omarbeidet versjon av brevet Jan sendte den 5. april 2010 til politikerne i Frederikshavn kommune i Danmark. K.E.S.)

Onsdag 7. april 2010 var det 20 år siden brannen på Scandinavian Star. Passasjer- fergen forlot Oslo om kvelden den 6. april, og kom i brann som følge av en ildspå- settelse mindre enn to timer etter midnatt.

... For 4 år siden ble det avduket et minnesmerke i Oslo. Den danske ambassadøren deltok med en meget vennlig hilsen til de om lag 250 fremmøtte. Onsdag 7. april - om to dager - skal vi igjen markere ulykken, i respekt for vår egen erfaring og de som mistet livet. Vårt vitnesbyrd mot historieløshet...

… Brannhavaristen blev tatt inn til Lysekil for etterslukning. Dette medførte at Lyse- kil kommune ble sterkt berørt og det var der at de omkomne ble tatt ut av skipet. Støttegruppen er kontaktet av den tidligere ordføreren i Lysekil, Stig Nilsson, som har tatt initiativ til at det kan settes opp en minneplate til minne om ulykken i 1990 i havna i Lysekil. Altså ikke noe stort monument, men en pen og verdig synliggjøring av ulykken og hvordan Lysekil ble berørt av den.

De skandinaviske land er tett forbundet, ikke minst gjennom at våre land er verdens fremste sjøfartsnasjoner og den aktive fergetrafikken mellom Norge, Sverige og Dan- mark. Frederikshavn var jo også den forventede ankomsthavnen for Scandinavian Star den 7. april 1990.

Støttegruppen vil foreslå at det tas initiativ til at det også i Frederikshavn pekes ut en egnet plassering for en plate/minnetavle eller annen synlig markering av ulykken. En slik synliggjøring behøver ikke å være kostnadskrevende, og den vil gi en fin dim- ensjon til det offentlige rom i Frederikshavn. Vi er med glede tilgengelig for videre dialog med Frederikshavn kommune om dette
.

Jan Harsem
5. april 2010

Støttegruppen vil følge opp saken…

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

 

 

Startsiden
Startsiden