Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
Originalbrevet
fra Josie Stein

Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
14.01.04

!
Styret i Støttegruppen oppfordrer alle overlevende til å ta kontakt med Stein.


PRODUKSJONSSELSKAP SØKER OVERLEVENDE FRA ULYKKEN TIL NYTT TV-PROGRAM OM SCANDINAVIAN STAR

Josie Stein i DARLOW SMITHSON PRODUCTIONS arbeider for tiden med en TV-dokumentar om Scandinavian Star for TV-kanalen National Geographic Channel.

Programmet hun arbeider med tar sikte på å vise hva som eksakt hendte på skipet under katastrofebrannen.


Fra minneturen til København,
mai 1990
De vil sette fokus på hendelser som gikk galt og hvordan tragedien har påvirket og endret tankegangen for både shippingindustrien og endret bevisstheten vedrørende generell brannsikkerhet om bord på skip.

TV-kanalen håper å fortelle mye av historien om ulykken sett fra perspektivet fra folk som selv overlevde ulykken, og som gjennom egne personlige vitneutsagn er istand til, på en måte som ingen andre kan, fortelle hvordan katastrofen skjedde og hvordan katastrofen har påvirket/endret deres liv.

Josie Stein har derfor henvendt seg til Støttegruppen slik at vi kan formidle hennes ønske om å komme i kontakt med overlevende som vil delta i dette programmet.

Dersom du ringer tlf. +44-20-7482-9609 kan du få høre mer om dette prosjektet, og hun vil forklare mer i detail hva National Geographic Channel ønsker å oppnå med programmet. Hun vil ringe tilbake slik at det er TV-kanalen som belastes utgiftene for samtalen.

Josie Stein kan også nås på følgende e-postadresse:
josie.stein@darlowsmithson.com

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

!
Ring tlf.
+44-20-7482-9609
dersom du ønsker å delta i programmet. Du blir ringt opp igjen.


Startsiden
Startsiden