Til startsiden

Oppdatert: 15.08.2011
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

NY ANMODNING OM GRANSKNING OG / ELLER ETTERFORSKNING ETTER MORDBRANNEN

Støttegruppen etter Scandinavian Star anmoder om ny granskning og / eller etterforskning etter mordbrannen natt til 7. april 1990

Støttegruppen for pårørende etter Scandinavian Star har utarbeidet denne anmodning på bakgrunn av Justitsministeriets brev datert 13. april 2010 til Rigsadvokaten og Søfartsstyrelsen.

Vårt budskap til Justitsministeriet og Rigsadvokaten er følgende:

 1. Anmodning om etterforskning: Støttegruppen anmoder med dette om at det iverksettes ny etterforskning med formål å avdekke straffeansvar for mordbrannen natt til 7. april 1990.

 2. Anmodning om granskning: Støttegruppen anmoder om ny granskning av Scandinavian Star. En granskning har et politisk mandat og hindres ikke foreldelse eller strafferettslige initiativer.

STØTTEGRUPPENS LEGITIMITET
Støttegruppens styre ble valgt ved vårt siste offisielle årsmøte i april 1995. Styret fikk da mandat til å ivareta de skadelidtes interesser i årene fremover, med fullmakt til å være selvsupplerende.

I 1995 ble et mindre resterende beløp hos den danske Søfartsstyrelsen overført til Støttegruppen i Norge, fordi det ikke lenger var noen organisert støttegruppe i Danmark.

Styret har i de etterfølgende 15 år ivaretatt følgende oppgaver:

 • Samling av berørte ved markering av 5, 10, 15 og 20 år etter katastrofen

 • Minnesmerket i Oslo i april 2006 - kontakt med Lysekil og Frederikshavn om tilsvarende i 2010

 • Vært NGO og referansegruppe for skandinaviske myndigheter og IMO vedr. maritim sikkerhet

 • Informasjon til skadelidte med senskader

Støttegruppens formål ble vedtatt i landsmøtet i Oslo 9. juni 1990:

 • Arbeide for full klarlegging av det fullstendige hendelsesforløp knyttet til ulykken, dens forhistorie og etterspill.

 • Arbeide for at samtlige ansvarsforhold blir klarlagt og ansvaret plassert med henblikk på erstatningsmessige og straffemessige konsekvenser

Med denne anmodning ivaretar Støttegruppen fortsatt det formålet som ble vedtatt for 20 år siden.

...

KONTRAST TIL ETTERFORSKNING AV TERRORISME
Vi kan ikke forstå hvorfor kriminalitet i den kategori som de skadelidte etter Scandinavian Star er ofre for, blir etterforsket på annen måte enn den form for kriminelt anslag mot det sivile samfunn som i dag har stor oppmerksomhet - terrorisme. Kontrasten er åpenbar.

Vestlige samfunn er spart for store lidelser ved at politiet med stor effektivitet og dyktighet har avdekket og rullet opp planer om terrorhandlinger, og nettverk bak slik planlegging.

I slike saker er nettverkene til de involverte av stor interesse. Kontaktpunkter, tele/datatrafikk, økonomiske strømninger og sosiale og kulturelle forbindelser etterspores med stor nøyaktighet, i den hensikt å avdekke enhver aktør med mulig involvering i planlegging og gjennomføring av terrorkriminalitet mot samfunnet.

Mordbrannen på Scandinavian Star står i en særstilling i Skandinavia hva angår katastrofale konsekvenser av kriminelle handlinger. Likevel har de skandinaviske myndighetene til nå utvist liten interesse for å rulle opp de involverte aktørene og deres økonomiske og forretningsmessige nettverk.

OPPSUMMERING:

 1. Støttegruppen anmoder om at det iverksettes ny politietterforskning med formål å avdekke straffeansvar for mordbrannen på Scandinavian Star natt til 7. april 1990.

 2. Støttegruppen anmoder om ny granskning av enkelte tema knyttet til Scandinavian Star. En granskning har et politisk mandat og hindres ikke foreldelse eller strafferettslige initiativer.

 3. Støttegruppen anmoder om aktindsigt i svar til Justitsministeriet fra Søfartsstyrelsen og Rigsadvokaten og eventuelle øvrige kommentarer til ministeriet etter brevet datert 13. april 2010.

 4. Støttegruppen anmoder om aktindsigt i de bevis som vurderes som avgjørende for eventuelt å konkludere med at det var Erik Mørk Andersen som anstiftet brann på Scandinavian Star.

Støttegruppen er kjent med at «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star» har fremsatt begjæring om ny etterforskning av mordbrannen. Stiftelsen og Støttegruppen supplerer og utfyller hverandre. Vi antar at det også i Danmark er grupperinger som arbeider med det samme formål.

Med vennlig hilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Halvor Harsem, for styret

Les hele brevet (PDF-format)

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
HELE BREVET
(PDF-format)

 

Startsiden
Startsiden