Til startsiden

Oppdatert: 15.08.2011
Nyhetsarkiv
NYHETER

Anmodning om gjenopptagelse til Riksadvokaten

Støttegruppen leverte den 31. mai 2011 en anmodning til den norske Riksadvokaten om gjenopptagelse av etterforskningen etter Scandinavian Star.

Anmodningen bygger på mye av det samme materialet som i november 2010 ble levert til den danske Rigsadvokaten. Vi mener imidlertid at danske myndigheter ikke forholder seg til den informasjon som legges frem, og forventer derfor at norske myndigheter nå tar ansvar for å vurdere alle forhold etter Scandinavian Star.

I 21 år har norske myndigheter henvist til Danmark vedr forhold knyttet til rederiet, forsikringsoppgjøret og andre økonomiske forhold knyttet til skipet. Samtidig har danske myndigheter avvist å gå inn i saken, fordi rederansvart isolert sett er foreldet - og det ikke vurderes at de forholdene som inngikk i det danske ansvaret er relevant for å avdekke gjerningspersonen bak ildspåsettelsen.

I sum gir dette en trenering som har pågått i 21 år, uten evne eller vilje fra de skandinaviske myndighetene til å gå inn i det materiale som nå foreligger, med formål å avklare om gjerningsperson bak ildspåsettelsene nå kan avdekke og stilles for retten.

Vedlagt følger gjenopptagelsesanmodningen datert 31. mai 2011. (PDF-format)

Lagt ut på nett: 15.08.11

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

 

 

Startsiden
Startsiden