Til startsiden

Oppdatert: 24.04.2013
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
24.04.13 

STØTTEGRUPPEN VIL HA NY GRANSKNING AV SCANDINAVIAN STAR


En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart! Foto: Kurt Evert Stenbakk

SUPPORT GROUP PLEADS FOR NEW SCANDINAVIAN STAR INQUIRY
...............................................................................................................
Asker/Oslo, 24. april 2013: Støttegruppen pårørende og overlevende etter Scandinavian Star har i dag anmodet regjeringene i Norge, Sverige og Danmark om å nedsette et granskningsutvalg med mandat til å utrede enkelte forhold ved brannkatastrofen i 1990:

1. Samlet brannforløp fra første branntilløp til all brann var endelig slukket
2. Eierforhold og rederansvar for Scandinavian Star på tidspunktet for katastrofen

Anmodningen støttes av de sakkyndige for det skandinaviske granskningsutvalget som utredet Scandinavian Star ulykken i 1990 - 91, og som offentliggjorde sin rapport som NOU 1991 1A.

Støttegruppen understreker at undersøkelse av sjøulykker ikke skal vurdere sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. Det foreligger derfor ingen hindringer for politisk behandling av denne anmodningen.

Passasjerfergen Scandinavian Star ble satt i trafikk mellom Oslo og Frederikshavn den 1. april 1990. Natt til 7. april 1990 ble skipet satt i brann. Det hersker ingen tvil om at dette skyldtes brannstiftelse. Det offisielle antall omkomne er 158. Med tap av ufødt liv og dødsfall etter skade er antall omkomne høyere.

Politiets etterforskning konkluderte i mars 1991 med at en dansk statsborger var mistenkt. Vedkommende døde i brannen, og videre etterforskning ble henlagt.

Granskningsutvalgets mandat i 1990 avgrenset undersøkelsene av brannforløpet til kaptein Hugo Larsen forlot skipet ca kl. 0320. Det fortsatt å brenne i skipet frem til søndag etter-middag den 8. april ca kl. 1600. De senere årene er det presentert 2 uavhengige brann-tekniske rapporter fra Pierre Palmberg i Sweco og Håkon Winterseth i Skansen.

Begge rapportene konkluderer at brannforløpet forutsetter at det er foretatt flere nye brann-stiftelser om bord i skipet, etter at antatt gjerningsperson var død. Verken de skadelidte eller skandinaviske myndigheter kan leve med denne motsetningen mellom tidligere konklusjoner og nye branntekniske rapporter.

Støttegruppen er takknemlig til det tidligere granskningsutvalgets branntekniske eksperter, Kjell Schmidt Pedersen og Øystein Jæger Meland, som den 17. april 2013 skisserer hvordan nye branntekniske undersøkelser kan gjennomgå hele det samlede brannforløpet, uten den av-grensningen som forelå i 1990. På denne måten håper vi det er mulig å fastslo hvorvidt det dreier seg om ett samlet brannforløp, eller om det må ha vært foretatt gjentatte brannstiftelser.

Støttegruppen peker også på at det aldri er etterforsket eller gransket hvem som var eier og reder av Scandinavian Star den 7. april 1990, og krever at dette nå blir undersøkt. Støtte-gruppen viser til at myndighetenes vilje til innsyn i ansvaret for operasjon av skip, er minst like relevant i dag, og gir flere eksempler på dette.

Støttegruppen peker også på en del øvrige momenter som det er behov for å undersøke, men presiserer at de to nevnte forholdene må ha høyest prioritet.

For nærmere informasjon, kontakt:

Jan Harsem
Overlevende og styremedlem
Tlf.: 0047 957 71 199
Kurt Evert Stenbakk
Overlevende og styremedlem
Tlf.: 0047 98 60 0260
Torbjørn Kalberg
Overlevende og styremedlem
Tlf.: 0047 908 70 963

................................................................................................................


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
SISTE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
TIDLIGERE!
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................
Scandinavian Star- gruppe anmelder politi

Les mer på
Aftenposten

..........................

Ekspertgruppe: Likskjending og forsikringssvindel på «Scandinavian Star»
- Gikk over lik.

Les mer på
dagbladet.no

..........................


Startsiden
Startsiden