Til startsiden

Oppdatert: 05.09.2013
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
05.09.13







 

SCANDINAVIAN STAR • ANMODNING OM GRANSKING

En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart! Foto: Kurt Evert Stenbakk
...............................................................................................................


Brev til

Til:
Statsminister Jens Stoltenberg
Høyres leder Erna Solberg

Oslo, 5. september 2013

 

SCANDINAVIAN STAR  • ANMODNING OM GRANSKING

Støttegruppen etter Scandinavian Star viser til brev datert 24. april 2013 til de skandinaviske regjeringene med anmodning om at det nedsettes et granskningsutvalg for utredning av enkelte forhold ved brannkatastrofen i 1990.

Det er særlig viktig å avklare hvorvidt det var et samlet brannforløp, eller om det ble foretatt flere brannstiftelser. Kjell Schmidt Pedersen og Øystein Jager Meland, som var brannteknisk sakkyndige for det skandinaviske granskningsutvalget i 1990-1991, har beskrevet hvordan dette temaet kan undersøkes.

Støttegruppen ber om at regjeringen v/ Justisdepartementet behandler var anmodning om granskning i samsvar med norsk lov og internasjonal regulering av havariutredning etter sjøulykker. Dette innebarer en grensedragning mot undersøkelser av eventuell sivilrettslig eller strafferettslig skyld. De politiske myndighetene kan altså ikke unnlate å gjennomføre undersøkelser med henvisning til at politiet i Oslo vurderer om etterforskning eventuelt skal gjenopptas.

Samfunnets oppmerksomhet mot sikkerhet og beredskap har økt. Det vil stå i kontrast til øvrige positive signaler dersom samfunnet ikke har vilje til å avklare elementære forhold ved hendelsesforløpet til den største skipskatastrofen og mordbrannen i Norge på mange generasjoner.

I utgangspunktet var vi innstilt på å avvente med ro Justisdepartementets behandling av vår anmodning. Uttalelser som er avgitt de siste dagene, bl.a stortingsrepresentant Werp til VG i dag, gjør det nødvendig å understreke at gransking ikke kan avvises eller utsettes med hen- visning til politiets arbeid. Rettsstaten har et parallellansvar både for å gjennomføre etterforskning av eventuelt straffeansvar, og dessuten selvstendige utredninger av hendelsesforløp og årsakssammenhenger. Granskning er ikke bundet av de samme foreldelsesregler og andre forhold som følger av straffeprosessloven, som i noen sammenhenger begrunner at påtale- myndigheten ikke foretar videre etterforskning.

For øvrig vises det til vart brev 24. april 2013, med begrunnelse for anmodningen om ny granskning, og mer utfyllende beskrivelse av grensedragningen mellom havariutredninger og patalemyndighetens ansvar for a avklare sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. Vårt brev kan leses her.

Vi forventer at norske myndigheter, eventuelt i samarbeid med Sverige og Danmark - jf. organiseringen av utvalget som leverte NOU 1991.1A, iverksetter undersøkelser i samsvar med vår anmodning i april. Om ikke andre forhold blir vurdert som relevant, så må i det minste brannforløpet snarest bli tema for undersøkelse.

Med vennlig hilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Harsem
Overlevende og styremedlem
Tlf.: 0047 957 71 199
Kurt Evert Stenbakk
Overlevende og styremedlem
Tlf.: 0047 986 00 260
Torbjørn Kalberg
Overlevende og styremedlem
Tlf.: 0047 908 70 963

................................................................................................................
Brevet er omformatert for presentasjon på vår hjemmeside (K.E.S.)

Brevet som PDF-format

Se også artikler på VG, 04.09.13: Mysteriet «Scandinavian Star»


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................
Scandinavian Star- gruppe anmelder politi

Les mer på
Aftenposten

..........................

Ekspertgruppe: Likskjending og forsikringssvindel på «Scandinavian Star»
- Gikk over lik.

Les mer på
dagbladet.no

..........................


Startsiden
Startsiden