Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER
Avgjørelse først til høsten
Rigsadvokaten i Danmark opplyser nå at avgjørelsen i Scandinavian Star-saken kommer først høsten 2004. Dette vil være 2 år etter Støttegruppens anmodning datert 5. september 2002 om ny etterforskning i saken.

Bakgrunnen for Rigsadvokatens opplysning, er at Mike Axdal i Danmark har purret på avgjørelse i saken. Axdal har blant annet involvert Folketingets ombudsmann i saken.

Støttegruppens talsperson i saken, Jan Harsem, har følgende kommentar:
  • Støttegruppen har intet ønske om å forsere den behandling som for tiden pågår hos Told- og Skattestyrelsen og den danske Rigsadvokaten. For Støttegruppen er det å foretrekke at danske myndigheter gjennomfører en mest mulig omfat- tende behandling av grunnlaget for den sak Støttegruppen ved brev til Rigs- advokaten den 5. september 2002 har fremmet.

  • Støttegruppen har forståelse for at enkelte opplever den lange saksbehandling som en belastning. Støttegruppen legger likevel til grunn at tidsbruken skyldes at man denne gang, i motsetning til tidligere, velger å foreta grundige undersøkelser i saken.

    Støttegruppen
    ser derfor frem til en beslutning som baserer seg på de faktuelle forhold i saken, og ikke rent formaljuridiske betrakninger som ved tidligere justisminister Frank Jensens håndtering av saken i 1997.

  • Støttegruppen viser forøvrig til møtet med Rigsadvokaten i København mandag den 22. september 2003, og de synspunkter som ble fremmet der, jfr. tidligere oversendt referat fra møtet.

Støttegruppen anmoder Rigsadvokaten om å videresende dette brevet til de instanser som har mottatt gjenpart av Rigsadvokatens brev datert 4. mai 2004.


STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Adresse: Postboks 23 - 1371 Asker - NORGE
www.scandinavianstar.no
Tlf: +47-66 989785 / Mobil: +47-95 771199 / Faks: +47-66 795736

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden