Til startsiden

Oppdatert: 12.04.2018
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
...
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett
første gang:

14.08.02STØTTEGRUPPENS NYHETSARKIV

På førstesiden av nettstedet vil vi presentere nyheter når vi har noe å melde.

Men med tid og stunder vil det nok komme en del nyheter om de uavklarte sakene vedrørende eiendomsforholdene til Scandinavian Star, om hvem som tente på båten, arbeidet vi fører ovenfor riksadvokaten i Danmark, etc.

GOD LESNING!


I Lysekil: Etterslukking
av Scandinavian Star
VG 04.09.13: Mysteriet «Scandinavian Star» | Mer om «Scandinavian Star» på vg.no |

DATO
TITTEL
12.04.18
SCANDINAVIAN STAR og STØTTEGRUPPENS FRAMTID — HVA NÅ?
13.11.17
Video fra Høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
09.11.17
Pressemelding Scandinavian Star-høringen i stortinget 13. november 2017
10.07.17
Firesafe stiller seg ikke bak sin egen rapport (Stiftelsen Skagerrak)
06.06.17
Status for Schei-kommisjonens anbefalinger om sjøsikkerhet (Stiftelsen Skagerrak)
02.06.17
Scandinavian Star-kommisjonenns rapport er overlevert
29.05.17
Scandinavian Star-kommisjonen klar med rapport
23.05.17
Støttegruppen skriver til Riksadvokaten
16.01.17
Fra fascinasjon til kildekritikk av stiftelsen
16.01.17
Feilinformasjon i alle kanaler
11.01.17
ITALY MUST TAKE RESPONSIBILITY AFTER COSTA CONCORDIA
04.10.16
Livskvalitet og helse etter Scandinavian Star
04.08.16
Brev av 7. juli 2016 - sendt til de berørte av Scandinavian Star
27.06.16
Støttegruppen ber Riksadvokaten om ytterligere etterforsking
17.06.16
Status i etterforskingen av mordbrannen om bord på Scandinavian Star.
Brev til de berørte fra koordinerende bistandsadvokater
12.04.16
Stortingets granskningskomité har fått egen HJEMMESIDE
30.03.16
- MØTE MED STORTINGETS GRANSKNINGSKOMITÈ 30. MARS 2016
- ÅPENT INFORMASJONSMØTE 14. APRIL KL 18.00
26.02.16
Diverse informasjon fra Støttegruppen
24.02.16
Brev til Statsministeriet Danmark, Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget i Folketinget, Retsudvalget i Folketinget, Folketingets partigrupper. Norge: Politiet og Stortingets granskingskommisjon
11.01.16
Planlegger konspirasjonsthriller om Scandinavian Star
22.09.15
Henvendelse til Stortingets presidentskap vedrørende Skuld
18.06.15
Støttegruppen i møte med Stortingets presidentskap
06.05.15
ENSTEMMIG KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITE FOR GRANSKING!
12.04.15
En verdig og fin minnemarkering
08.04.15
NYE BØLGER? - Grete Holens dikt til 25-årsminnemarkeringen 2015
30.03.15
Minnemarkering 7. april 2015 - Noen praktiske ting
27.03.15
Lov om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148) ble kunngjort kl. 15.05 idag. LOVEN TRER I KRAFT STRAKS LES MER PÅ LOVDATA
12.03.15
Minnemarkering 7. april 2015 - 25 år siden «Scandinavian Star»-brannen
07.03.15
Stortingets vedtak av av instilling 172 l (2014 - 2015) og sanksjonering i Statsråd
25.02.15
Foreldesesfristen fjernes?
14.02.15
25-års markering tirsdag 7. april 2015
27.01.15
Støttegruppens syn på Straffelovens § 148 (avsnitt vedr. mordbrann)
20.01.15
Posisjon og jurisdiksjon for Scandinavian Star | Stortingsgranskning vedtatt
17.01.15
Brev til Stortingets kontroll - og kontrollkomiteens medlemmer
26.11.14
Møte med justisminister Anders Anundsen
21.11.14
Om etterforsking og gransking
19.11.14
Fortsatt åpent om Scandinavian Star-gransking
07.11.14
Erfarne advokater inn i Scandinavian Star-saken
06.10.14
Senterpartiet vil fjerne foredesesfristen for mordbrann
24.09.14
Brev til Danmarks Justitsminister Kren Hækkerup
13.09.14
Mandatet til bistandsadvokatene er avklart
11.08.14
Om Status i Scandinavian Star-saken - brev til berørte i Danmark
05.08.14
Feilinformasjon om gruppesøksmål
25.07.14
Kooridinerende bistandsdvokater utnevnt
03.07.14
Ny etterforskning åpner for bistandsadvokat
30.06.14
Pressemelding av 27.06.14 fra Støttegruppen vedrørende Riksadvokatens avgjørelse om gjenopptagelse
19.06.14
Tilleggsbrev til Riksadvokaten av 19.06.2014 (PDF)
16.06.14
Brev til Riksadokaten etter politimesteren anbefalinger av 13.06.2014
14.06.14
Ingen bevis mot Mørk Andersen (kommentar av Jan Harsem)
14.06.14
Første kommentarer i mediene vedr. vårt møte med politimesteren i Oslo...
11.06.14
13. juni 2014: Møte med Politimesteren i Oslo vedrørende ev. gjenopptagelse av saken
15.01.14
Zola-prisen 2014 - utdelt
13.01.14
Zola-prisen 2014 til Jan Harsem!
29.11.13
Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til justis- og beredskapsministeren (Henthet i helhet fra Stortingets hjemmeside. PDF)
07.11.13
Åpent informasjonsmøte vedrørende «Scandinavian Star»
11.10.13
«Scandinavian Star»-reder selger rederiet
11.10.13
Politikerne venter på politiet
05.09.13
Scandinavian Star • Anmodning om granskning (Brev til Stastminsteren og Høyres Erna Solberg)
24.04.13
SUPPORT GROUP PLEADS FOR NEWSCANDINAVIAN STAR INQUIRY (PDF)
24.04.13
Støttegruppen vil ha ny granskning av Scandinavian Star
18.04.13
Scandinavian Star og konspirasjonsteorier
12.04.13
Hvem hjalp Scandinavian Stars eier?
11.04.13
Til berørte etter Scandinavian Star & øvrige kontakter
07.04.13
Støttegruppen ikke involvert i anmeldelser
05.04.13
23 år med myndighetene som motpart
14.01.13
Minneord om Harry Leif Jensen
13.01.13
-Verken rederansvar eller ildspåsettelse er oppklart
31.12.12
Foreldelse av Scandinavian Star-saken
03.09.12
Ny bok om «Scandinavian Star»
06.04.12
Vi har ikke glemt
19.02.12
TV-dokumentar om en av Star-etterforskerne
18.02.12
Ingen planer om søksmål i Strasbourg
30.01.12
Riksadvokaten avviser Støttegruppens og Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star sine henvendelser om ny etterforskning. (PDF-format)
15.08.11
Støttegruppen og terroraksjonene 22. juli 2011
15.08.11
Anmodning om gjenopptagelse til Riksadvokaten
21.07.11
Øvelsen SkagEx11
09.11.10
NY ANMODNING OM GRANSKNING OG / ELLER ETTERFORSKNING
19.06.10
Innbydelse til konferanse om pårørende og overlevendes situasjon i etterkant av større ulykker
23.04.10
Politikerene i Frederikshavn sier ok til minnestein
10.04.10
Folketinget har bestemt at riksadvokaten skal granske Scandinavian Star-ulykken på nytt
08.04.10
Stemningsfull minnemarkering 20 år etter brannen på Scandinavian Star
06.04.10
Program for dagen (PDF-fil)
05.04.10
Minnemarkering - 20 år etter - Flere opplysninger
19.02.10
Minnemarkering - 20 år etter. Noen praktiske ting
19.02.10
Velkommen til minnemarkering - 20 år etter! Brev (PDF-format)
05.01.10
20 år siden Scandinavian Star
12.01.09
Ber om framdrift i senskadeforskning
02.04.07
Minnestund 6. APRIL 2007 - kl 20.00
25.01.07
Scandinavian Star blir tatt opp i Nordisk råd?
10.12.06
Mike Axdal har gitt ut bok om Scandinavian Star-brannen. DEN KAN KJØPES HER!
15.11.06
Mike Axdal tapte i Borgarting lagmannsrett. Kommentar av Mike Axdal
05.10.06
Scandinavian Star i Borgarting lagmannsrett. (Anke fra Mike Axdal)
20.08.06
Ny brannteknisk dokumentasjon viser at den offisielle forklaringen på Scandinavian Star-brannen ikke kan være korrekt.
20.08.06
Politisk nei til ny undersøkelseskommisjon etter Scandinavian Star (dr.dk)
20.08.06
Politiet vil undersøke påståander om manipulert rapport (Aftenposten)
20.08.06
Norsk politi beskyldes for å ha manipulert rapport (Aftenposten)
17.08.06
Brev fra Støttegruppen til retsutvalget i det danske folketinget
13.07.06
Saken henlagt - Ingen ny Scandinavian Star-undersøkelse!
14.06.06
Flere partier i det danske Folketinget vil nå sette ned en undersøkelseskommisjon
04.06.06
Danske stat tjente kr. 3 655,50 på avduking av minnesmerket
19.05.06
Dansk folketing vil ha ny undersøkelseskommisjon
04.04.06
Praktiske opplysninger vedrørende avdukingen av minnesmerket
28.03.06
Hilsen fra tidligere stortingsrepresentant Reidar Johansen
15.03.06
Støttegruppens pressemelding vedrørende avduking av Minnesmerke etter Scandinavian Star-ulykken
09.02.06
Endelig avvduking av Minnesmerket etter Scandinavian Star-ulykken!
06.10.05
Nye øyne må vurdere Scandinavian Star-saken
06.10.05
Mike Axdal saksøker den danske stat
28.09.05
Referat fra styremøte i Støttegruppen 21. september 2005
30.07.05
Statusrapport om Minnesmerket per 25.07.06
08.06.05
Støttegruppen reagerer kraftig etter dommen mot Mike Axdal i Oslo Tingrett den 25. mai 2005
26.05.05
Mike Axdal tapte saken mot Skuld
21.05.05
Torbjørn Kalbergs kommentar til rettsaken mellom Axdal og Skuld (PDF-format)
21.05.05
Mike Axdals sak mot Skuld
15.05.05
Overlevende Mike Axdal saksøker Assuranceforening Skuld
07.04.05
Referat fra 15-årsmarkeringen etter Scandinavian Star
04.04.05
15-årsmarkering etter Scandinavian Star
28.02.05
Støttegruppen anker den danske riksadvokatens avslag av 28.01.05
01.02.05
Den danske riksadvokaten avslår ny etterforsking av Scandinavian Star
04.01.05
5 år etter Åsta-ulykken: Når blinde skal hjelpe halte
03.01.05
Støttegruppen og flodbølgekatastrofen
31.12.04
Støttegruppen takker Albert Nordengen
26.11.04
Styret i Støttegruppen ber berørte om å komme med forslag til tekst på på minneplaten på Minnesmerket
01.11.04
Støttegruppens syn på hvordan saken om Scandinavians Star står per 1.11.04
04.10.04
TVNorges program «fornemmelse for mord»
02.10.04
TVNorge gjør brannkatastrofen med Scandinavian Star til tema for serien «fornemmelse for mord»
27.09.04
10 år etter Estonia-katastrofen
13.09.04
Nytt om arbeide med å reise minnesmerke
31.05.04
Told & Skat i Danmark oppgir videre undersøkelser
10.05.04
Ny utsettelse av saken - avgjørelse først til høsten 2004
18.02.04
Scandinavian Star til opphugging?
16.02.04
Ass. sjøfartsdirektør Emil Jansen er død
29.01.04
Ber om undersøkelseskommisjon etter forliset med Rocknes
14.01.04
Produksjonsselskap søker overlevende til ny TV-dokumenter
26.11.03
Støttegrupen er innvilget 2,6 mill for å reise minnesmerke
06.10.03
Referat fra Støttegruppens møte med Rigsadvokaten i Danmark den 22.09.03
03.09.03
Kommentar: Manipulasjon og medierådgivning
22.08.03
Støttegruppen møter den danske riksadvokaten
22.08.03
Kommentar: Kapitelet om boken «Spindoktor manipulation»
10.05.03
Pressemelding: Støttegruppen får 100 000 fra Justisdepartementet
08.05.03
Pressemelding om hvem som representerer Støttegruppen og ikke
13.03.03
Snart 13 års siden ulykken
20.02.03
Ole Arnt Westberg går av som leder i Støttegruppen
09.01.03
Store sikkerhetsbrister på passasjerbåter
26.12.02
Niels-Erik Lund avhøres av dansk politi?
20.12.02
Pressemelding fra Støttegruppen om uklarheter i media
16.12.02
Dansk politi gjenåpner saken?
07.12.02
Ny organisasjon for skadelidte?
02.11.02
Vil granske katastrofen på nytt
28.09.02
Nye opplysninger om Scandinavian Star
05.09.02
Støttegruppen krever: Gjennoppta etterforskningen
14.08.02
Etter brannen på Scanadinavian Star: Støttegruppen startet
14.08.02
Det ble aldri etterforsket hvem som hadde rederansvaret
14.08.02
Innledning om Støttegruppens nettsted
14.08.02
Riksadvokaten må etterforske hvem som tente på båten
14.08.02
Krav i forbindelse med eierforholdene rundt skipet


Bildet er hentet fra http://www.abcnyheter.no/node/95800

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Følg Støttegruppen
på Facebook1


 

Dokumenter med utkriftsvennlig
utgave

er merket slik:


Utskriftsvennlig versjon.

Startsiden
Startsiden