Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
20.02.03Nytt om styret i Støttegruppen

Ole Arnt Westberg gått av som leder
På styremøte den 14. februar gikk Ole Arnt Westberg av som leder av styret for Støttegruppen. Han vil fortsatt være en ressursperson for Støttegruppen, men da ikke som styremedlem.


Ole A.
Grunnen til Ole Arnts avgang er av helt privat karakter. Han har vært med siden starten og har lagt ned veldig mye tid og krefter i styret i Støttegruppen. I de siste årene har han fungert som leder.
- Jeg ser tilbake på minnefulle aktiviteter. Det er etter rådslagning med min familie at jeg har truffet dette valget, sier Ole Arnt.

Vi andre i styret respekterer hans valg og vil med dette rette en stor takk til Ole Arnt for hans store innsats gjennom alle disse årene. Styret har valgt å ikke velge en ny leder, men vi har forskjellige områder den enkelte har ansvaret for. Med den lange fartstiden den enkelte har i styret, tror vi at dette vil fungere godt.

Tidligere leder Jan Harsem har på nytt gått inn i styret og vil nå være talsmann for områdene Eierskap og Ildspåsettelse.
- Vi kunne ikke ha fått en bedre ressursperson til den oppgaven. Jan er meget kunnskapsrik og er høyt respektert i media, blant politikere og myndigheter. Han har tidligere vært leder av Støttegruppen i mange år.

Talskvinne når det gjelder minnesmerket er Grete Forslund som har vært med i styret i Støttegruppen nesten siden starten.

Ole Arnt sier at styret den siste tiden er blitt vesentlig styrket med flere ressurs- personer og med forankring i egne hjemmesider og juridisk assistanse. Han mener at styret nå «fremstår som et godt styre med sterk konsensus i alle saker og med en udiskutabel strategi basert på etterrettelighet og integritet i det videre arbeidet.»

Vi takker Ole Arnt for et godt samarbeid, og vi i styret vet med visshet at vi kan dra veksler på hans store kunnskaper på de forskjellige områdene Scandinavian Star-saken innebærer.

I arbeidet med å få gjenopptatt saken rundt Scandinavian Star ovenfor den danske riksadvokaten har han vært den sentrale aktøren i Støttegruppen. Før han gikk av nå den 14. februar, har han avtalt et møte med Justisminister Dørum og den politiske ledelsen der. Dette møte er berammet til tirsdag 25. februar. Fra Støttegruppen møter Jan Harsem og Torbjørn Kalberg.

Oslo, 19.02.03
Kurt Evert Stenbakk

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden