Til startsiden

Oppdatert: 11.10.2013
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Politikerne venter på politiet

En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart! Foto: Kurt Evert Stenbakk
...............................................................................................................

De nordiske justisministerne vil vente på Oslopolitiets vurderinger, før de tar stilling til Støttegruppens anmodning om granskning.

Støttegruppen sendte i april en anmodning til de skandinaviske regjeringene om ny granskning av enkelte forhold vedr. Scandinavian Star. Vi pekte særlig på brannforløpet og eier- og rederansvaret, som vesentlige forhold å få avklart.

Når det gjelder brannforløpet, så har vi samarbeidet med Kjell Schmidt-Pedersen og Øystein Jæger Meland, som også var branntekniske sakkyndige for det skandinaviske undersøkelses- utvalget som gransket mordbrannen i 1990 – 1991, og dessuten bisto politiet. De to har for Støttegruppen skissert hvordan det i dag er mulig å simulere hele brannforløpet med moderne teknologi, for på den måte å bekrefte at brannforløpet bare kan ha vært mulig ved en rekke brannstiftelser gjennom helgen 7 – 8. april 1990, eller om det er mulig å få det brannforløpet som ble observert, etter kun en brannstiftelse.

Det juridiske grunnlaget for å iverksette granskning er et helt annet enn grunnlaget for eventuelt å iverksette ny etterforskning. Det er et realistisk scenario, som vi allerede har støtt på en rekke ganger, at påtalemyndighetene ikke finner tilstrekkelig grunnlag for å iverksette ny etterforskning. Det betyr ikke at det heller ikke er grunnlag for granskning. I utgangspunktet er vi derfor kritiske til at de folkevalgte justismyndighetene unnlater å ta stilling til granskningsanmodningen, i påvente av den prosessen som for tiden pågår hos politiet i Oslo.

Dette betyr uansett at Oslopolitiet, og den gruppen som er nedsatt der, nå må vurdere sitt mandat som betydelig utvidet, utover å undersøke om kriteriene for å gjenåpne etterforskning er tilstede. De må også vurdere om kriteriene for granskning er oppfylt. Problemet er at denne sammenblandingen i samme mandat er svært uryddig, både etter EU-direktiv og IMO-konvensjon.

VG.no: 02.10.2013: «Scandinavian Star» på nordisk dagsorden

Les for øvrig mer om vår granskningsanmodning.

Krav om granskningsutvalg og mandat (PDF)


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................


Startsiden
Startsiden