Til startsiden

Oppdatert: 20.01.2015
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Posisjon og jurisdiksjon for Scandinavian Star

Skipets nødsignaler ble sendt herfra.
Stedet nødsignalet fra «Scandinavian Star» ble sendt fra er markert med lyserødt.

De siste dagene har Støttegruppen sett at det har vært mange utspill om hvor «Scandinavian Star» var da skipet brant, og hvilket land som dermed hadde ansvar for etterforsking og gransking. Støttegruppen så på dette for 2 år siden, og har vurdert saken som følger:

I granskingsrapporten etter Scandinavian Star, NOU 1991: 1B, altså det store vedlegget, står det på side 666, i loggen fra Hovedredningssentralen på Sola, at Mayday melding nr. 1 er mottatt kl. 02:30, natt til lørdag. Posisjonen er oppgitt til: 5834N 1034Ø. Samme posisjon er oppgitt på side 679 i loggen fra MRCC Gøteborg, som kl. 0227 har overhørt samtale mellom Scandinavian Star og Tjøme radio, med samme posisjonsangivelse. I loggen fra Tjøme Radio, side 692, er første Mayday registrert kl. 0224 med posisjon 5834N 1034 E.

For 2 år siden, i mai 2013, hadde Støttegruppen kontakt med Statens Kartverk, med anmodning om å fastslå hvilket nasjonalt område den aktuelle posisjonen ligger i, eventuelt om det er internasjonalt farvann. Kartverket bisto vennlig med å ta posisjonen på skisser fra kart nr. 305. Posisjonen hvor Scandinavian Star sendte mayday er angitt i illustrasjonen nedenfor med grønt punkt som 58°34' 10° 34'. Som det fremgår, så ligger posisjonen innenfor svensk område.

Dermed kan spørsmålene stilles:

  • Hvorfor var det ikke Sverige som hadde ansvar for etterforsking?
  • Hvorfor har ikke Støttegruppen tatt opp dette temaet?

Vi har vurdert dette slik:

  1. Påtalemyndigheten har opplyst på spørsmål tidligere at temaet jurisdiksjon er avklart, og Norge har den nødvendige kompetansen. I og med at det i mange år har pågått prosess både i påtalemyndighetene og politisk, så har vi heller valgt å delta i denne prosessen. Det ville være underlig om vi både setter krav til norske myndigheter om etterforsking og gransking, samtidig som vi hevder at de egentlig ikke har lovlig grunnlag for å engasjere seg.

  2. Dersom norske myndigheter hadde valgt å trenere denne saken og ikke behandle de ubesvarte spørsmålene på en god måte, ville vi undersøkt spørsmålet om jurisdiksjon videre, men det betyr ikke at vi mener at det egentlig er Sverige som skulle ha håndtert Scandinavian Star-katastrofen.

  3. Det må undersøkes hvilken type jurisdiksjon Sverige har på den aktuelle posisjonen. Ligger posisjonen i Sveriges økonomiske sone eller i Sveriges sjøterritorium? Økonomisk sone gir staten noen suverene rettigheter til naturressurser, men ikke samme grad av full nasjonal suverenitet som sjøterritoriet, som er området rett utenfor statens landterritorium og indre farvann. Dette har vi ikke undersøkt.

  4. Dersom Sverige eventuelt kunne hatt ansvaret i 1990 for etterforsking - hvilken forskjell gjør det i så fall i dag? Hvilke regler har den svenske straffeloven for mordbrann? Har Sverige foreldelsesfrister som har utløpt, eller er mordbrann i Sverige en forbrytelse som ikke har foreldelse?

  5. For ordens skyld må det også kvalitetssikres at det koordinatsystem som posisjonen er oppgitt i er tilsvarende det som dagens svenske kartverk / Lantmäteriet benytter på sine kart: Systemet SWEREF 99 TM

Støttegruppen har på bakgrunn av dette kommet til at vi lar temaet jurisdiksjon ligge, og forholder oss til at de som i dag arbeider med denne saken hos politiet og påtale- myndigheten, og de politiske myndighetene som vurderer vår anmodning fra april 2013 om gransking, har det lovlige grunnlaget de behøver for å gjøre sitt arbeid. Dersom vi nok en gang, mot formodning, skulle oppleve at våre krav om gode svar blir avvist på et ufullstendig grunnlag, så vil vi selvsagt undersøke om det finnes andre myndigheter med kompetanse og jurisdiksjon som vi kan henvende oss til å for å ivareta vår rettssikkerhet.

 

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
Startsiden
Startsiden