Til startsiden

Oppdatert: 30.06.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
VEDLEGG
SE OGSÅ:
Tilleggsbrev av 19.06.2014
.........................
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
30.06.14 

STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR GLAD FOR NY ETTERFORSKING


En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart! Foto: Kurt Evert Stenbakk

Støttegruppen er glad for Riksadvokatens beslutning om å iverksette ny etterforsking etter mordbrannen på Scandinavian Star i 1990. Riksadvokaten går lenger enn anbefalingen fra politiet i Oslo av 13. juni, ved at det i tillegg til politimesterens anbefaling også iverksettes ny utredning av en nærmere angitt del av brannforløpet.

Hovedtema for den nye etterforskingen omfatter forhold som Støttegruppen siden den første gjenopptagelsesanmodningen i januar 1996 har tatt opp med danske myndigheter. Vi er glad for at Riksadvokaten fastslår at dette skal etterforskes fra Norge, med forventning om dansk deltagelse.

Støttegruppen vil opprettholde kontakt med myndighetene i Norge, Sverige og Danmark for å avklare hvordan Riksadvokatens beslutning påvirker vår anmodning av 24. april 2013 om gransking.

Vi har ingen innvendinger mot Riksadvokatens habilitetsvurdering.

BAKGRUNN:
Riksadvokatens beslutning følger etter anbefalingen fra Oslos politimester, som baserte seg på utredningen i regi av en prosjektgruppe, presentert 13. juni 2014. Vi anerkjenner den grundige utredningen, og politiets vilje til åpne og ærlige konklusjoner, bl.a:

 • Prosjektgruppen finner ikke et bevismessig grunnlag for å kunne konkludere med at Erik Mørk Andersen "med stor grad av sannsynlighet" er gjerningsmannen, og kan følgelig ikke stille seg bak konklusjonen fra etterforskningen i 1990/91 (side 87).

 • Det kan reises spørsmål ved om en del av avtaleverket er tilbakedatert (side124)

 • Sjøforklaringen i Sø- og handelsretten, politietterforskningene i Norge og Danmark, og granskningsutvalget, ser i stor grad til å bygge på samme kilder i og med at disse bygger på hverandres arbeid (side 112)

 • …partene i selve transaksjonen, og deres advokater, fremstår som hovedkildene til informasjon omkring eierstruktur, forsikringsforhold og overdragelsen av skipet (side 113),

 • Det er vårt klare inntrykk at partenes forklaringer i liten grad er søkt bekreftet gjennom alternative undersøkelser (side 114)

HVIS BEHOV FOR YTTERLIGERE KOMMENTARER & KONTAKT:

 • Jan Harsem, 0047 - 66 900451 / 0047 - 95 771199
 • Kai-Arne Schie, 0047 - 995 36 845
 • Vidar Skillingsås, 0047 - 901 76 362
 • Ole Arnt Westberg, 0047 - 977 00 490
 • Grete Holen, 0047 - 916 19 363
 • Kurt Evert Stenbakk, 0047 - 986 00 260

Støttegruppens Pressemeldinging av 27.06.2014 - som PDF-fil

..................................................................................................................................

Pressemelding Riksadvokaten av 27. juni 2014 | Brev fra Riksadvokaten til Oslo politimester (27.06.14)


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................


Startsiden
Startsiden