Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

PRESSEMELDING FRA STØTTEGRUPPEN:

Mike Axdal representerer ikke Støttegruppen!
TV Norge meldte onsdag 7. mai at Mike Axdal planlegger å saksøke tidligere politimester i Oslo, Willy Haugli. Det refereres til Mike Axdal som representant for de pårørende. Dette siteres videre i blant annet Nettavisen og VG.


Foto: Finn E. Strømberg, Aftenposten
OSLO, 08.05.03

Støttegruppen presiserer igjen at Støttegruppen etter Scandinavian Star ved års- møtevedtak har valgt et styre til å ivareta vedtektsfestede oppgaver i følge vedt- ektene. Mike Axdal er ikke styremedlem eller talsmann for de pårørende.

Støttegruppen etter Scandinavian Star har ingen planer om å saksøke Willy Haugli. Støttegruppen krever at det iverksettes ny etterforskning i Scandinavian Star-saken, basert på godt dokumenterte informasjoner som aldri tidligere har vært inne i etter- forskningen. Mike Axdal står selvfølgelig fritt til å gjennomføre de aktiviteter han ønsker, men TV Norge gjør feil når de refererer ham som talsmann for de pårørende.

Styret i Støttegruppen arbeider etter vedtektsfestet formål å bidra til oppklaring av alle forhold knyttet til ulykken. Det er samlet et omfattende materiale, som den 5. september 2002 ble oversendt til dansk påtalemyndighet med krav om ny etter- forskning.

Mike Axdal har ikke ønsket å samordne sine aktiviteter med Støttegruppen. Når han samtidig er kilde til påstander som er uten dokumentasjon - som tidligere lanserte påstander om at maskinsjef Heinz Steinhauser skal ha mottatt USD 100.000 - er det viktig for Støttegruppen å presisere at Axdal ikke uttaler seg på vegne av gruppen.

Støttegruppens krav om ny etterforskning bygger på dokumenterte momenter, og har ikke behov for spekulative resonnementer for å stå sterkere. Vi har intet i mot at media refererer til Mike Axdal, men vi ber om at uttalelser som skal refereres til Støttegruppen er hentet fra de som er valgt til styre i Støttegruppen.

Det understrekes likevel at dansk påtalemyndighet har mottatt informasjon også fra Axdal som er av stor relevans for kravet om gjenopptakelse. Så lenge Axdal hverken er tillitsvalgt eller ønsker å samarbeide med styret i Støttegruppen, blir det likevel feil når media omtaler ham som talsmann for gruppen.

Støttegruppen står i denne saken overfor høyt kompetente aktører: Domstoler, påtalemyndigheter, departementer og folkevalgte organer. Det å reise en så alvorlig sak som Scandinavian Star igjen, mange år etter høyesterettsdom, sjøforklaring og sluttrapport fra granskningsutvalget - må nødvendigvis ha en svært høy terskel. Den respekten for rettsapparatet har Støttegruppen - på tross av det alvorlige overgrep fra samme system vi som skadelidte har opplevd - at vi baserer våre krav på dokumentasjon.

Ingen kan hindre noen i å arbeide med denne saken etter de arbeidsmetoder den enkelte selv måtte ønske, men TV Norge kan ikke samtidig referere enhver som hevder en påstand som representant for Støttegruppen.

Med hilsen
Jan Harsem, for styret i Støttegruppen

Tlf: 957 71 199

Se forøvrig:
Kravet om gjenopptakelse: http://www.scandinavianstar.no/pdf/nyttkrav.pdf
En sammenfatning: http://www.scandinavianstar.no/nyheter/tretten_aar_etter.htm

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFTStartsiden
Startsiden