Til startsiden

Oppdatert: 15.01.2013
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

- Verken rederansvar eller ildspåsettelse er oppklart

En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart!

De siste 20 årene har Støttegruppen arrangert møter i forbindelse med årsmar- keringer hvert 5 år og avdukingen av minnesmerket i 2006. Utover dette har styret fungert med som et arbeidende nettverk.

Møtet i Rodeløkka velforenings hus lørdag 5. januar, ble avholdt for å informere om tiltak gjennom mange år for å gjenoppta etterforskningen og eventuelt ny gransk- ning, av forhold knyttet til rederansvaret, eieransvaret og ansvaret for ildspåsett- elsene da Scandinavian Star havarerte natt til 7. april 1990. Det var også viktig for styret å få respons fra andre overlevende og pårørende far 1990, på hvordan de vurderer et videre engasjement, snart 23 år etter mordbrannkatastrofen.

Forfatter Kjell Ola Dahl informerte i møtet om sitt arbeid med boken «Dødens seilas» som ble publisert høsten 2012. Jan Harsem informerte om Støttegruppens arbeid gjennom mange år.

Tilbakemeldingene fra de 25 fremmøtte var klare: Det blir satt stor pris på at noen fortsatt ivaretar dette engasjementet. Det skal ikke være tvil om at de som fronter engasjementet har støtte fra øvrige skadelidte. Det ble også sagt fra flere at Støttegruppen gjerne kan være enda tydeligere og gjerne synliggjøre den sterke frustrasjonen over myndighetenes manglende oppfølging av ansvaret etter Scandinavian Star.

Møtedeltagerne sluttet seg til følgende vedtak:

  1. Overlevende og pårørende etter Scandinavian Star anser at verken rederansvaret eller ildspåsettelsene på Scandinavian Star i 1990 er tilfredsstillende oppklart.

  2. Styret i Støttegruppen har derfor full tilslutning i å fortsette arbeidet for ny etterforskning av straffeansvaret for ildspåsettelsen, og en granskning av eier- og rederansvaret.

  3. Styret har fortsatt fullmakt til å iverksette de tiltak og fremme de forslag de mener er nødvendig i det videre arbeidet.


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

 

 

Startsiden
Startsiden