Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
...
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
28.09.05REFERAT FRA STYREMØTE I STØTTEGRUPPEN
ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN

Onsdag 21. september 2005 kl. 17.00 hadde vi styremøte i Støttegruppen på Restaurant Dionysos i Calmeyers gate i Oslo.

I tillegg hadde vi bedt inn representanter fra Støttegruppen etter Flodbølgekatastrofen, samt representanter fra Sosial- og Helsedirektoratet.


Hedda Bie og Nina Håskjold fra Sosial- og Helsedirektoratet. I midten Karin
Magnusson fra Støttegruppen.
Jan informerte kort om etableringen av Støttegruppen etter Scandinavian Star-ulykken og prosessen i Støttegruppen i årene etter og fram til i dag. Jan informerte om hvor mye tid arbeidet med saker i Støttegruppen krever. Dette er i arbeid som ikke lønnes eller kompenseres.

Jan og andre i Støttegruppen erfarer at de blir kontaktet av nye Støttegrupper, pressen, politikere og andre involverte etter de større ulykkene som har vært de senere årene. Dette krever at en opprettholder kunnskapsnivået, noe som krever mye arbeid.

Dette kan være en belastning rent mentalt, samtidig som det er vanskelig å avvise denne type henvendelser. Flere av de som har erfaring fra støttegruppearbeid driver egen virksomhet, og har ingen kompensasjon for den tiden som benyttes. Dette innebærer at engasjementet har økonomiske konsekvenser.

Med dette er det ønske om at det offentlige tilføres nok kunnskap om hvordan en Støttegruppe arbeider slik at det kan opprettes en beredskap i regi av det offentlige som skal bidra med veiledning og støtte til støttegrupper framover.

Representanter fra Sosial- og Helsedirektoratet
Representantene fra Sosial- og Helsedirektoratet informerte om at etter flodbølgekatastrofen ble Sosial- og Helsedirektoratet tildelt oppgaven med å innhente informasjon fra de forskjellige departementer og offentlige organer/etater som hadde betydning for de overlevende og pårørende etter flodbølgekatastrofen.

Utvalg
Sosial- og Helsedirektoratet har satt ned et utvalg hvor flere representanter fra de ulike støttegruppene er representert. Arbeidet i dette utvalget skal resultere i en offentlig beredskap for støttegrupper. Fra Støttegruppen etter Scandinavian Star er Espen Walstad en viktig deltaker i prosessen. Jan, Torbjørn og Kurt Evert har også deltatt i møter tidligere i år.

Les hele referatet.
(PDF-format)

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon i PDF-format
PDF-formatStartsiden
Startsiden