Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

INGEN NY SCANDINAVIAN STAR-UNDERSØKELSE!

SAKEN AVSLUTTET
Støttegruppens
anke av 28.02.05 er nå avvist av det danske justisministeriet. I henhold til Dansk Radio, dr.dk er Scandinavian Star-saken «så belyst, som den kan blive og der er ikke grund til at foretage sig yderligere - mener Justitsministeriet.»


Det danske Justitsministeriet har i dag dermed avgjort at Rigsadvokatens tidligere undersøkelse af saken er god nok. Se hele oppslaget på Dansk Radio her.

NOEN FORELØPIGE KOMMENTARER FRA STYRET I STØTTEGRUPPEN:

  • Saken er avsluttet fra danske myndigheters side uten at styret i Støttegruppen er informert først, men kun gjennom media!

  • Støttegruppen har ikke fått svar på våre henvendelser om å møte den danske justisministeren i forkant av avgjørelsen!

  • Styret i Støttegruppen vurderer politianmeldelse mot Niels-Erik Lund - som ennå ikke er avhørt av danske politimyndigheter!

  • Vi viser ellers til vår anke og andre dokumenter i saken (se flere dokumenter i saken til venstre)

Styret vil med det første komme med en mer utfyllende kommentar til utviklingen i saken. Siste ord er dermed ikke sagt og den 17. august vil det folketingets retsudvalg ha eget møte om saken...

SISTE: SE JUSISMINISTERIETS EGNE DOKUMENTER I SAKEN

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell: 


Startsiden
Startsiden