Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
06.10.05
 
Se TV-program med
Mike Axdal




Mike Axdal sagsøger den danske stat for et 2 cifret million beløb og ny efterforskning..

Pressemeddelelse. D. 5. oktober 2005 kl. 20.20.
Vedr. Scandinavian Star

Som led i programmet, som vises på DR 1 onsdag d. 5. oktober 2005 kl. 20.20 «Besat af en brand» der viser, at den danske stat har handlet ansvarspådragende ved, at udpege og dømme stråmænd som ansvarlige bag Skibet Scandinavian Star ved branden i 1990.


SAKSØKER: Mike Axdal
Danske myndigheder har siden branden holdt fast i, at ansvaret for skibet og dets drift før under og efter branden i 1990 lå hos en dansk statsborger samt dansk registrerede selskaber KS-Scandinavian Star og VR Dano ApS.

Sagen er i maj 2005 efterprøvet i den norske Tingsret, som i en dom af d. 25. maj 05 udtaler, at ejer og ansvarsforholdet til skibet IKKE lå hos Henrik Johansen eller dennes selskaber men, at skibet var ejet og kontrolleret af det amerikanske rederi SeaEscape Cruises Ltd.

Overlevende og pårørende har således ikke haft en jordisk mulighed for, at gå til retssager så længe danske myndigheder, bl.a. med domme fra Lands- og Højesteret har fastholdt, at skibet var dansk ejet og kontrolleret.
At det 15 år efter branden er lykkedes Mike Axdal at få en modsvarende dom, beror ikke på velvilje fra danske myndigheder, men udelukkende med hjælp af det norske Justitsministerium og privat hjælp.

Nu har vi en dom som vi kan bruge og den skal bruges til, at ansvarliggøre den danske stat for de tab som overlevende og pårørende har lidt ved, at politiet, stats-, rigsadvokaterne samt Justitsministeriet har begået beviste fejl i deres konklusioner.

Myndighederne viste allerede 5 måneder efter branden, at de var gået efter de forkerte i sagen, men ingen turde dengang, stoppe op og starte på ny. Og så længe at én påtog sig det fulde ansvar for skibet og ingen modsagde det som kom frem, det var nok til at Dommerne fejlagtigt afsagde dommene i sagen.

Inden udgangen af 2005 vil Staten være stævnet i sagen og det bliver ikke nogen lille sag på et par retsdage. Jeg ser for mig, at mange skal afhøres bl.a. den tidligere præsident i Sø og Handelsretten Frank Poulsen samt en række fremtræden personer som ind til nu kun har arbejdet i det skjulte.

Jeg vil tro, at den første sag bliver en såkaldt prøvesag idet der er ca. 2000 berørte som forventes, at følge i kølevandet. Der kan være tale om, at der samlet vil blive rejst krav på over 2 milliarder kroner.

SeaEscape var ejer og operatør af skibet og SeaEscape havde ingen kontorer eller driftsagenter i Danmark samtidig med at skibet havarerede i internationalt farvand, så er det så enkelt, at retssager både straffe og civilretslige sager jf. straffeloven og erstatningsansvarsloven ikke kan føres i Danmark.

Således en fejl begået af danske myndigheder. Bl.a. overtrådte man Juridstiktions- konventionerne ved at lege, politi og domstol på fremmed grund «søterritorium».

Erstatningssagerne skulle fra starten have været behandlet ud fra, at et amerikansk rederi havde ansvaret over passagerne, men også strafferetsligt må sagen køre om, idet de forkerte er dømt og de ansvarlige går frit rundt.

Så skulle man overveje om sagen ikke bør undersøges ud fra forsikringssvindel. I alle tilfælde skal alle sager efterfølgende rejses i USA hvor SeaEscape og ejerne bag SeaEscape var underlagt lovgivningen.

DF, Dansk folkeparti v/næstformand Peter Skaarup, vil i morgen ved Folketingets åbning, kræve hurtig handling i sagen overfor regeringen.

Af
Mike Axdal
Kjærsvej 106
4220 Korsør
31225500 - 23702055

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT


 


Startsiden
Startsiden