Til startsiden

Oppdatert: 06.06.2017
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Scandinavian Star-kommisjonens rapport
er overlevertBildet er lånt fra stortinget.no. Trykk på bildet for å lese mer på Stortingets hjemmeside.

Nå er Scandinavian Star-kommisjonens rapport vedrørende Scandinavian Star overlevert, og nå er det tid for ettertanke, samt lese seg opp. Til venstre finner du rapportene i sin helhet som PDF-filer. «Rapporten vil sendes til komitébehandling, mest sannsynlig høsten 2017. Komiteen avgir en innstilling med forslag til vedtak som deretter settes opp til behandling i stortingssalen.» STORTINGET.NO

HVORDAN RESPONDERE PÅ KOMMISJONENS RAPPORT

Kommisjonen ble oppnevnt av Stortinget, som tok alvorlige og begrunnede innspill på alvor. En omfattende rapport, som vi knapt har rukket å lese, ble presentert i går.

Foreløpige reaksjoner spenner fra raseri til utslitthet og bønn om at vi nå får la det være nok. Vi skal forsøke å fremtre på en måte som alle berørte kan kjenne seg fortrolige med.
I møte med kommisjonens rapport betyr det:

- Anerkjenne Stortingets beslutning om å oppnevne en kommisjon og gi denne ressurser til å gjennomføre sitt arbeid. Vi var glad for dette vedtaket i 2015, og det er ikke grunnlag for å endre dette nå.

- Anerkjenne kommisjonens medlemmer og de som er engasjert av kommisjonen. Vi hadde positive kommentarer til kommisjonens sammensetning da denne ble kjent, og det er ikke grunnlag for å endre dette nå

- Anerkjenne det mandat / skriftlig formulerte oppdrag, som ble gitt til kommisjonen. Dette mandatet formulerte på en veldig god måte de forhold vi ønsket at skulle utredes. Dette uttalte vi da mandatet ble kjent for halvannet år siden, og det står fast.
- Gå saklig og nøkternt gjennom kommisjonens rapport, og melde tilbake til Stortingets videre behandling av rapporten hva vi mener om følgende:

- Har kommisjonen utført sitt oppdrag i samsvar med mandatet?
- På hvilke området mener vi evt at kommisjonen ikke svarer på mandatet?
- Hvilke resonnementer og konklusjoner i rapporten slutter vi oss til?
- Hvilke resonnementer og konklusjoner i rapporten er vi uenige i?
- Har kommisjonen gitt anbefalinger, og er disse dekkende for de områder kommisjonens mandat tilsier at kommisjonens anbefalinger burde dekke?

Hvis vi følger disse retningslinjene, så opprettholder vi korrektivet som våre erfaringer er overfor myndighetene, samtidig som vi bevarer respekt overfor institusjoner og de personer som representerer disse.

Karakteristikker og av personer og deres motiver driver ikke denne saken frem på noen konstruktiv måte, men drar bare opp sterke følelser uten retning, mål eller mening.
Engasjerte kan nå lese gjennom rapporten, og gjøre sine merknader. Du kan enten selv, som enkeltperson, gi dine kommentarer til Stortingets behandling av rapporten, eller lever dine innspill til Stiftelsen eller Støttegruppen, som forbereder samlede kommentarer til Stortingets videre behandling.

Jan Harsem

Foreløpig kommentar hentet fra vår Facebook-side.

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................

BLOWING IN THE WIND

Dikt av Grete Holen
lest opp på Støttegruppens samling på Håndverkeren i Oslo i etterkant
av rapporten

Startsiden
Startsiden