Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
12.01.09STØTTEGRUPPEN BER OM FREMDRIFT I SENSKADEFORSKNING

Styret i Støttegruppen har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet med an- modning om fremdrift i et tidligere planlagt forskningsprosjekt for å avdekke even- tuell sykdomsrisiko knyttet til katastrofeopplevelse.

Bakgrunn for saken var henvendelsen til Støttegruppen i 1997 fra psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet som ønsket å gjennomføre forskning for å avdekke sykdomsrisiko etter erfaring med storulykker. Med det store utvalget som overlev- ende etter Scandinavian Star representerte, ble Støttegruppen invitert med i rådslagning om hvordan et forskningsprosjekt kunne gjennomføres.

Styret i Støttegruppen stilte seg svært positivt til dette. Ny kunnskap om eventuelle risikoforhold er viktig både for de som opplevde Scandinavian Star ulykken, og for samfunnet forøvrig ved at ny kunnskap kan bidra til bedre oppfølging og råd til over- levende i fremtiden, både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Dessverre ble prosjektet av forskjellige årsaker ikke gjennomført som planlagt. År- saken hadde intet med manglende relevans å gjøre.

I 2006 ble saken tatt opp i møte med daværende helseminister Sylvia Brustad, som inviterte til videre samtaler for å følge opp prosjektet. Støttegruppen var i april 2007 i møte med departementets ledelse om saken. Etter dette har departementet og Rikshospitalet hatt dialog, men prosjektet synes nok en gang å ha stanset opp.

Vedlagt følger brevet som Støttegruppen sendte den 9. januar 2009 til Helse og omsorgsdepartementet om saken.

Brevet til Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell: 


Startsiden
Startsiden