Til startsiden

Oppdatert: 18.09.2011
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv


Etter øvelsen:

Nyttig og lærerik øvelse

Lagt ut på nett:
21.07.11 

Øvelsen SkagEx11

Øvelse SkagEx11 skal øve samfunnets evne og kapasitet til
å håndtere store skipsulykker på tvers av landegrenser.

De senere år har det vært en rekke skipsulykker i og rundt Skagerrak, både med store menneskelige tap i form av om- komne og skadede, men også omfattende miljø

Fra DSBs hjemmeside sakser vi følgende:

«Langs kysten av Skagerrak, både i Norge, Sverige og Danmark, finnes tett be- folkede områder. Samtidig er turisme og rekreasjon viktig for svært mange. Skipstrafikken, som består av alt fra småbåter, fiskebåter, passasjerferger og større cargoskip er tett. Potensialet for en større ulykke er dermed stort. Dette gjelder i særlig grad området syd for Hollenderbåen hvor det ikke er etablert Trafikksepara- sjonssone (TSS). Hele området er også særdeles sårbart med henblikk på dyre- og plantelivet, samt rekreasjonsmuligheter for en stor del av befolkningen i dette området.

Scandinavian Star, Estonia, Full City og nå senest Godafoss står som tydelige eksempler på relevansen i å øve et slikt scenario.»

Les mer om øvelsen på www.dsb.no.

Om Scenario for øvelsen har vi videre sakset:
"På et passasjerskip på vei fra Strømstad til Sandefjord oppstår det brann i maskin- rommet. Skipet mister styringen og kolliderer med et lasteskip. Dermed er det to skip i havsnød som må håndteres samtidig. Les mer om scenariet.

Støttegruppens kommentar
Støttegruppen har fått brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om øvelsen og vi vi synes det er positivt at vi blir varslet om denne øvelsen i forkant, med tanke på de reaksjonene som kanskje noen vil få, og at vi får mulighet til å forberede oss på dette. Samtidig tror vi at vi har noen erfaringer som kunne kommet til nytte i planleggingen av øvelsen.

I et eget brev til DSB vil vi peke på forhold knyttet til håndteringen av skadelidte i akuttfasen - bedre sikring av bevis for fremtidig granskning og etterforskning - og informasjon til skadelidte om hvor det finnes erfaring å hente for organisering av egne felles interesser i akuttfasen. Dette er forhold som vi ikke er sikker på har vært inne i planleggingen av øvelsen. Vi er veldig positive til denne informasjonen til oss.


Fakta om øvelsen:
Arrangeres 7. og 8. sep. utenfor Hvaler i Østfold.

  • Deltar: Norge, Sverige, Danmark og Finland, med støtte fra EU.
  • 3.000 personer er involvert.
  • Ledes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), med Jon Lea i spissen.
  • Scenariet er kollisjon mellom ferje og tankskip, med påfølgende brann og oljeforurensning.
  • Mottak av "skadde" og "omkomne" (markører) skjer i Larvik, på Hvaler og i Strømstad.
  • For første gang tømmes avdelinger på sykehusene i Tønsberg og Fredrikstad for å gjøre plass til markører.
  • Bakgrunnen for øvelsen er sterkt økende trafikk i hele Skagerak-bassenget, økende bekymring for ulykker og sårbare rekreasjonsområder for store befolkningsgrupper.

Kilder: Sandefjord blad, http://www.sb.no, Larvik kommune

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
HELE BREVET
(PDF-format)

 

Startsiden
Startsiden