Til startsiden

Oppdatert: 18.02.2012
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
Riksadvokaten avviser Støttegruppens og Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star sine henvendelser om ny etterforskning. Les brevet fra Riksadvokaten.
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
18.02.12 

Ingen planer om søksmål i Strasbourg

Støttegruppen har ingen planer om å fremme sak for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg for gjenopptagelse av etterforskningen etter mordbrannen på Scandinavian Star.

TV2 melder i dag at pårørende og etterlatte går til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg for å få gjenopptatt saken. (Se Vi føler oss ikke tatt på alvor.)


Det er Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star, som etter det vi kjenner til planlegger et slikt skritt. Stiftelsen er etablert av en gruppe privat- personer, hvorav noen er berørte av Scandinavian Star. Støttegruppen har ingen deltagelse eller involvering i et slikt tiltak.

Selv om Støttegruppen ikke har diskutert noe søksmål i Strasbourg, så er Støtte- gruppens vedtekter, som ble vedtatt i juni 1990, veldig presise i sitt formål:

Arbeide for full klarlegging av det fullstendige hendelsesforløp knyttet til ulykken, dens forhistorie og etterspill. Arbeide for at samtlige ansvarsforhold blir klarlagt og ansvaret plassert med henblikk på erstatningsmessige og straffmessige konse- kvenser, http://www.scandinavianstar.no/pdf/plattform.pdf

Styret har hatt dette formålet som ledesnor i arbeidet over mange år for å plassere ansvaret der det hører hjemme. Vi snakker om to omfattende lovbrudd, som begge medfører straffeansvar:

  1. Brudd på sjøsikkerheten. Dette er lovbrudd begått av kapteinen og rederiet. I ettertid er det grundig avdekket og dokumentert at Scandinavian Star hadde andre operative redere utover de som sto tiltalt i 1992 og 1993. Problemet har vært at dette lovbruddet var foreldet allerede i april 1992.

  2. Brannstiftelsen. Dette ble henlagt av politiet i mars 1991, men brannstiftelsen rammes av mordbrannparagrafen i straffeloven, og foreldes først etter 25 år, i april 2015.

Støttegruppen leverte en anmodning om gjenopptagelse av etterforskningen til Riksadvokaten i mai 2011:

Bakgrunnen er ny informasjon - i hovedsak fra flere branntekniske fagmiljøer - som uavhengige av hverandre begrunner at det må ha vært flere selvstendige brannstarter også etter at den mistenkte gjerningspersonen døde.

Vi mottok Riksadvokatens avslag den 30. januar 2012:

http://www.skagerrak.org/skagerrak/maritim/ikke-ny-et/

Vi er skuffet over avslaget, og mener at Riksadvokaten ikke har vurdert nye mom- enter slik vi mener det var grunnlag for.

Vi møter en kompakt barriere på myndighetsnivå i både Danmark og Norge. Dette gjelder stort sett alle forhold relatert til Scandinavian Star. Lovbruddene som for- årsaket katastrofen er ikke tilfredsstillende etterforsket og helseoppfølgingen har vært elendig og med myndighetene som brems. Stort sett alt som har skjedd av oppfølging har vært avhengig av de skadelidtes eget initiativ og uttrettelige engasjement.

Dette står i en skarp kontrast til andre alvorlige kriminelle handlinger som har rammet norske borgere. Etter Scandinavian Star har myndighetene altfor ofte vært en mot- part, selv om vi er ofre for en uoppklart mordbrann med 159 omkomne, over 320 overlevende og et omfattende antall direkte pårørende til omkomne og overlevende.

Selv om vi mener at våre rettigheter som borgere ikke er ivaretatt, fordi våre skandinaviske myndigheter ikke har etterforsket de mest alvorlige kriminelle anslag mot liv og helse, så er ikke vi i posisjon til å diktere våre egne myndigheter. Det er forutsigbart hvordan myndighetene i Danmark og Norge vil prosedere mot de skadelidte i Strasbourg.

Vi ønsker stiftelsen lykke til med de tiltak de ønsker å iverksette, men presiserer altså at Støttegruppen hverken kjenner grunnlaget for et søksmål i Strasbourg, vi har ikke vært med på samtaler om et slikt tiltak, vi er ikke invitert til å delta i et slikt tiltak, og vi har heller ikke fra styrets side vurdert å gå til et slikt tiltak.

Oslo, 17. februar 2012

Jan Harsem
Talsperson for styret i Støttegruppen
Tlf.: +47 - 95 771199

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

 

 

Startsiden
Startsiden