Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

PRESSEMELDING:
TVNorge vekket sterke reaksjoner

TVNorges program «fornemmelse for mord» søndag 3. oktober, hadde Scandinavian Star som tema. Flere av styremedlemmene i Støttegruppen har reagert kraftig i etterkant av programmet. Det har også kommet neg- ative reaksjoner fra andre som mener programmet skaper usikkerhet og forvirring.Støttegruppen har siden etableringen umiddelbart etter ulykken i 1990 arbeidet for å rette søkelyset på de ansvarlige bak ulykken. Fra 1992 og deretter ble det klart at en rekke sentrale informasjoner aldri hadde tilflytt verken sjøforklaringen, politietter- forskningen eller granskningsutvalget.

Flere oppslag i Støttegruppens tidligere magasin Støttebulletinen viser at det stadig mer åpenbare ansvaret hos Sea Escape ble påpekt allerede på et tidlig stadium. I 1996 og 1997 forsøkte Støttegruppen å få en ny granskning av ansvaret bak ulykken.

Begrunnelsen var en rekke momenter som aldri tidligere hadde fremkommet. Danske myndigheter avslo gjenopptakelse, uten annen begrunnelse enn at rederansvaret var foreldet allerede to år etter ulykken. I september 2002 fremmet Støttegruppen en ny anmodning til danske påtalemyndigheter i saken. Denne anmodningen venter vi fortsatt svar på.

TVNorge unnlater å presentere en saklig dokumentar om ulykken, med referanse til det arbeidet Støttegruppen har nedlagt i saken. I stedet trekkes det inn synske personer, og momenter av relevant karakter blandes sammen med rent oppspinn.

PÅSTANDEN OM PENGER I KONVOLUTT
Påstanden om at det skal være overlevert en konvolutt med penger fra rederidirektør Ole B. Hansen til maskinsjef Heinz Steinhauser er et slikt oppspinn. Dette er hevdet tidligere, med referanse til Solveig Ekerhovd. Solveig Ekerhovd uttalte på spørsmål om denne episoden følgende, i desember 2002:

 • Det er korrekt at Steinhauser under sjøforklaringen i København mottok en konvolutt, men den kan ha inneholdt hva som helst. Det er aldri observert at det ble overlevert penger

 • Det er korrekt at Steinhauser uttalte «dette gjør jeg ikke gratis», men en slik replikk kan ha falt i et utall av forskjellige sammenhenger. Bare fantasien kan bekrefte at replikken falt i en sammenheng som hadde å gjøre med en overlagt ildspåsettelse noen dager tidligere

De vurderinger den danske Rigsadvokaten nå gjør etter innspill fra Støttegruppen, er ikke basert på spekulasjoner og antakelser i den kategori TVNorge presenterte.

NOEN SENTRALE MOMENTER
Her er en kort liste over sentrale momenter som tilsier at den nåværende offisielle status i saken er mangelfull:

 • De påståtte transaksjonene med Scandinavian Star i 1990 er ikke dokumentert. Det er ikke fremlagt kontrakter, kvitteringer, bankutskrifter eller annet, som sannsynliggjør at kontrollen over Scandinavian Star ble reelt overdratt til Henrik Johansen, som ble dømt som reder

 • Den påståtte kjøperen av Scandinavian Star i 1990, Kommanditt - selskapet Scandinavian Star er ikke registret i noe offentlig selskapsregister vi har kjennskap til

 • Den person som i Bahamas skipsregister ble registrert som managing owner for Scandinavian Star var Niels-Erik Lund, og ikke Henrik Johansen. Managing owner er i alle relevante sammenhenger synonymt med skipets reder

 • Den påståtte transaksjonen av Scandinavian Star fra rederiet Sea Escape til det påståtte selskapet Kommandittselskapet Scandinavian Star ble først registrert i Bahamas Skipsregister den 30. august 1990, men tilbakedateres til 5. april 1990, slik at eierskapet fremstår som overført før ulykken inntraff

 • Forsikringsdokumentene opererer ikke med noen danske adresser relatert til Scandinavian Star før ulykken. Etter ulykken hevdes det likevel at all ansvarlig rederivirksomhet lå i Danmark

 • Indikasjoner på betydelig økonomisk gevinst på grunn av forsikringsutbetalinger til Sea Escape etter ulykken, er aldri trukket inn i brannetterforskningen

 • Det er aldri foretatt noen selvstendig, uavhengig etterforskning eller granskning av ansvarsforholdene bak Scandinavian Star:
  • Sjøforklaringen pekte på at dette ville bli politiets ansvar.
  • Granskningsutvalget pekte på at dette lå utenfor mandatet, og uttaler helt eksplisitt at de legger rederiets egne forklaringer til grunn.
  • Det danske politiet refererte til granskningsutvalget.

Støttegruppen oppfatter at maskinsjef Heinz Steinhauser er en av de personene som bør få en sterkere anmodning om å uttale seg, dersom det blir ny etterforskning eller granskning. Han sto sentralt i Sea Escapes driftsorganisasjon ombord da ulykken skjedde. Han var dessuten det eneste av de innkalte vitnene til rettssaken høsten 1992 som avviste å komme til retten i Danmark.

I TVNorges program ble det referert til en av kaptein Hugo Larsens «betrodde ofiserer». For å unngå belastninger for norske offiserer burde det blitt presisert at påstandene, som i seg selv var grepet ut av løse luften, gjaldt Sea Escapes offiserer som fulgte med skipet.

Oslo/Asker 4. oktober 2004

Torbjørn Kalberg og Jan Harsem
Talspersoner i styret for Støttegruppen

Nyhetsarkiv

NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

(PDF)


 


Startsiden
Startsiden