Til startsiden

Oppdatert: 16.01.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

Zola-prisens
hjemmeside

PRESSEMELDING
Zola-prisen 2014

«Jan Harsems innsats fortjener merkelappen 'fremragende sivilt mot'»
KRONIKK

FAKTA om
ZOLA-prisen

VEDTEKTER
for
Zola-prisen

Zola-stiftelsen på


Nyhetsarkiv.

Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
13.01.14 

Zola-prisen 2014 til Jan Harsem!

Støttegruppens Jan Harsem er tildelt Zola-prisen - til fremme av sivilt mot - for 2014!
For sitt utrettelige arbeid med å finne «sannheten» bak mordbrannen på «Scandinavian Star» vil Jan Harsem bli tildelt Zola-prisen for 2014. Tildelingen skjer i Det Norske Nobelinstitutts festsal, Henrik Ibsens gate 51, tirsdag 14. januar 2014 - kl 19.00.

Medlemmene i Styret i Støttegruppen er innbudt til høytidligheten, og er stolt og glad på hans vegne!

Vi kommer tilbake med tekst og bilder fra selve utdelingen.

Vi gratulerer!

For Styret i Støttegruppen
Kurt Evert Stenbakk


................................................................................................................


Fra oppslag i Klassekampen mandag 13. januar 2014. Støttegruppen har fått tillatelse av Zola-stiftelsens leder, Petter Mejlænder til å legge ut artikkelen i sin helhet. Se nedenfor.

KRONIKK:
Zola-prisen 2014

En nedstøvet plastnellik og et uoppklart massedrap

Av Petter Mejlænder, leder i Zola-prisen

Da jeg fortalte Jan Harsem, talsmann for de Scandinavian Star-etterlatte, at han skulle få årets Zola-pris for sitt samfunnsgagnlige arbeid gjennom to tiår, ble han målløs. Han var aldri blitt offentlig hedret eller sett som en stridsmann for menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet. Kun én gang tidligere har han fått en offentlig utmerkelse: Det var da ukebladet NÅ overrakte ham ukens plastnellik i 1991. Da han fortalte meg det, var det min tur til å bli målløs.

Jan Harsems historie er opprørende, bemerkelsesverdig - og gledelig.
Det begynte tragisk da han mistet sin gravide kone i den giftige røyken som fylte fergen Scandinavian Star rundt klokken to om natten 7. april 1990. Selv kavet han seg, nærmest bevisstløs, opp til dekk med sin halvannet år gamle sønn i armene. Det som var starten på en påskeutflukt til strendene på vestkysten av Jylland, ble et mareritt som har pint ham og sønnen i alle år.

Det bemerkelsesverdige er at han har klart å snu sorgen, traumet og livets ubotelige meningsløshet til meningsfullt samfunnsengasjement. I stedet for bitterhet og raseri mot myndigheter, som overså og avviste hans sak, har han engasjert seg stadig sterkere for at slike ulykker og så dårlig etterforskning, gransking og håndtering av de skadelidte ikke må skje igjen.

Det er beundringsverdig. Derfor fortjener han langt mer enn den utmerkelsen han nå får som representant for alle dem som har arbeidet for klarhet i Scandinavian Star-saken og bedre lover til sjøs.

Etter terroraksjonen 22. juli 2011 er det enda mer ubegripelig at Scandinavian Star-brannen fikk en så lemfeldig behandling. Det er heller ikke lett å forstå hvorfor Riksadvokaten for to år siden lukket saken, blant annet med den begrunnelse at en gjenopptakelse ville »stigmatisere de personer det gjelder, eller deres pårørende».

Da tenkte Riksadvokaten ikke på de mange tusen slektninger, venner, barn, ektefeller og andre pårørende etter 159 drepte. Tvert imot: Riksadvokaten viste omsorg for eiere, redere, forsikringsselskaper og sjøfartsmyndigheter, som var ansvarlige for at denne passasjerfergen, med horribelt dårlig og til dels ikke-eksisterende brannsikring, og utrent mannskap, i det hele tatt fikk seile fra Oslo havn med 483 mennesker om bord før den var ferdig oppusset og alle branndørene var på plass.

I dag er det ingen som tviler på at «ulykken» var en drapssak. Forfatteren Kjell Ola Dahl, som skrev boken Dødens seilas i 2012, kaller den «norgeshistoriens største massedrap». Intet mindre. Allerede granskingsutvalget og politietterforskningen konkluderte med at det dreide seg om en mordbrann. Problemet var at kun én time og 25 minutter av i alt 38 timers brann ble etterforsket og gransket, og at det aldri ble brakt klarhet i eierskap, forsikring og rederansvar.

Med Regjeringens godkjenning ble oppklaringen stående som halvgjort arbeid. Hele fem ganger har «Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter mordbrannen på Scandinavian Star» derfor krevd ny gransking og etterforskning.

I fjor ble det lagt frem en ny teknisk rapport skrevet av høyst kompetente spesialister fra «Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star». Rapporten sannsynliggjør at det har skjedd grove forbrytelser, som verken er gransket og etterforsket. Blant annet vil Stiftelsen og Støttegruppen ha svar på hvorfor fire hundre liter olje fosset ut i en lugarkorridor og fikk brannen til å blusse opp igjen under slep til Sverige.

Det er skrevet talløse avisartikler og flere bøker. Vider er det laget dokumentarfilmer, og det skal produseres radioteater. Alt for å få saken opp igjen.
I høst var saken oppe i Stortinget og havnet nok en gang på Justisministerens bord, samtidig som Oslo Politidistrikt, støttet av Økokrim og Kripos, sluttfører en innstilling.
Mordbrannen er altså i realiteten uoppklart.

På denne bakgrunnen, og som fortsatt talsmann for Støttegruppen har Jan Harsem startet og ledet «Stiftelsen Skagerrak», som arbeider for å redusere samfunnets sårbarhet for katastrofer og ulykker med alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Hans engasjement har vokst til å omfatte global sjøfart, skatteparadiser, FN og miljøkatastrofer. Han fungerer som rådgiver for stadig nye ofre, for myndigheter og organisasjoner. I tillegg er han databank og kritisk kilde for media.
Uten ham og hans like ville redere og eiere som skjuler seg bak ugjennomtrengelige selskapskonstruksjoner og bekvemmelighetsflagg nærmest råde grunnen alene. Fordi enkeltlands sjøfartsmyndigheter ikke våger, og FN ikke kan, kreve strengere regler uten flertallets godkjenning.

Denne innsatsen mener jeg fortjener merkelappen fremragende sivilt mot. Å stå opp mot regjeringer, påtalemyndigheter, nasjonalforsamlinger, redere, FN, riksadvokater på et slikt grunnlag er forbilledlig.

Alle som i 23 år har kjempet for gjenopptakelse av Scandinavian Star-saken, fortjener samfunnets heder. Jubileumsåret for Grunnloven skulle gi Regjeringen en god anledning å kaste et nytt friskt blikk på dette massedrapet, som krevde flere enn dobbelt så mange liv som terroraksjonen mot Utøya og Regjeringskvartalet.

Også Scandinavian Star-saken er et nasjonalt traume, som krever like god gransking og etterforskning som 22. juli 2011. Den jobben må gjøres før foreldelsesfristen går ut i 2015.
Regjeringen og rettsvesenet har med andre ord ett år og tre måneder på seg til å erstatte en nedstøvet plastnellik og halvgjort arbeid med godt demokratisk håndverk.


Tale ved 20-årsmarkeringen for «Scandinavian Star». Trykk på bildet for å lese mer...

FAKTA

Zola-prisen
Zola-prisen, forening til fremme av sivilt mot ble stiftet 12. oktober 1998, under navnet «Foreningen til fremme av sivilt mot», men skiftet navn til Zola-prisen i 2011.

Foreningen deler hvert år ut en pris, kalt Zola-prisen; prisen tildeles «personer som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge.»

Foreningen ønsker å inspirere enkeltpersoner til å vise sivilt mot gjennom utdelingen av prisen.

Tildeling skjer i Nobelinstituttets festsal den 13. januar hvert år. Årsaken til denne datoen er at Émile Zola den 13. januar 1898 utga artikkelen «J`accuse…!» - «Jeg anklager» om Dreyfus-saken i avisen «l`Aurore». Kilde: Wikipedia og Dreyfus-saken

 

TIDLIGERE PRISVINNERE AV ZOLA-PRISEN
Jan er i godt selskap, da tidligere Zola-prisvinnere er:
2013
Margreth Olin. For sitt engasjement og kunstneriske talent til å avsløre sider ved det moderne Norge som ikke har noen plass i festtalene.
2012
Kåre Bakken. For sin utrettelige innsats gjennom mange år for å hjelpe papirløse flyktninger
2011
Kjetil Karlsen. For sterk og uredd innsats for å bedre fangenes kår, spesielt under fengselskonflikten i Tromsø.
2010
Amal Aden. For sitt arbeide med norsk innvandrings- og integreringspolitikk.
2009
Erling Borgen. For sitt virke som undersøkende journalist.
2008
Tove Smaadahl. For innsats mot kvinnemishandling.
2007
Per Yngve Monsen. For å ha varslet om Siemens` overfakturering og bedrag av det norske Forsvaret.
2006
Tordis Stigen Klausen, tannhelsesekretær. For utrettelig arbeid og forskning på skadevirkninger av kvikksølv i tannhelsetjenesten.
2005
Tore Sandberg, privatetterforsker. For sitt arbeid med avdekking av justismord, bl. a. i Liland-saken og Moen-saken.
2004
Gunnar Stålsett, tidligere biskop i Oslo. For tydelig budskap om alle menneskers likeverd, uavhengig av livssyn og livsskjebne.
2003
Thomas Mathiesen, rettssosiolog, professor ved Universitetet i Oslo. For nærmere 40 års innsats for svake grupper i samfunnet.
2002
Ole Kopreitan. For utrettelig arbeid i organisasjonen «Nei til atomvåpen».
2001
Kadra Noor. For avsløring av miljøer i Norge som praktiserer kjønnslemlestelse av kvinner.
2000
Eva Nordland, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. For sterkt og langvarig engasjement i arbeidet for fred og nedrustning.
1999
Magnus Hole Jacobsen, jurist og tidligere personalsjef i Norsk Hydro. For avsløring av lovstridig overvåking av arbeidstakere.

Kilde: Wikipedia

Nyhetsarkiv

Startsiden
Startsiden