Til startsiden

Oppdatert: 24.04.2010
Til delområdet: Brannen.
STØTTEGRUPPAS KRAV

 

Oversikt over sentrale personer og aktører før og etter brannen på Scandinavian Star

For å gjøre det litt enklere å få en oversikt over de mange personer og aktører som vi mener har hatt betydning i saken - både før og etter brannen, har vi nedenfor laget en oversikt.

Ole B. Hansen
Rederidirektør. Samarbeidet med Henrik Johansen i Vognmandsruten, og gikk over til VR DaNo med ansvar for Oslo-Fredrikshavn da Vognmandsruten ble solgt i februar 1990. Hansen ble dømt til seks månders hæfte av dansk Høyesterett i 1993. Han ble også frakjent retten til å drive rederivirksomhet. Avsonet aldri straffen fordi han flyktet til Spania.
   
Douglas MacGarvey
Direktør, ansatt som direktør i SeaEscape i desember 1989. Måtte slutte i selskapet etter uenighet med aksjonærene høsten 1992. Han var med andre ord selskapets toppsjef da Scandinavian Star-handelen ble gjennomført.
 
Henrik Johansen
En heller omstridt dansk forretningsmann. og solgte Vognmandsruten, som gikk over Storebælt, i februar 1990. Satt i følge sine egne advokater igjen med et overskudd på 250 mill. kr etter salget. Han var operatør for Scandinavian Star mellom Oslo og Frederikshavn. Han ble også pekt ut som rederiansvarlig og dømt til seks måneders fengsel, som er sonet. Han inngikk også to andre skipstransaksjoner med Niels- Erik Lund og SeaEscape i 1990. I alle disse 3 transaksjonene krevde han store skattefradrag.
   
Niels-Erik Lund
Dansk shippingmann som delvis bor i København og delvis i Miami, Florida. Mangeårig direktør for SeaEscape, og senere styremedlem. Han var mannen som ordnet med kjøp, salg og leie av skip for SeaEscape og var registrert som «bestyrende reder» for Scandinavian Star da katastrofen inntraff. Var direktør for Henrik Johansens Bahamas-selskaper. Driver i dag eget managementselskap (rederselskap) som heter Internasjonal Shipping Partners i Miami. Et av skipene han har ansvaret for er Regal Voyager (tidligere Scandinavian Star. Også medeier i Marne-selskapet.)
 

Kaci Kullman Five
Handelsminister for Høyre i regjeringen Syse (1989-90) og hadde ansvaret for sikkerheten på skip som gikk til norske havner . Senere ansatt i Aker-gruppen i Norge.


Poul Nyrup Rasmussen

Daværende folketingsrepresentant og tidligere statsminister i Danmark


Steinar Lundberg
Kaptein på Sun Fiesta. Nektet i 1990 å seile skipet fra Europa til USA fordi han mente dette var sikkerhetsmessig uforsvarlig. Han fikk derfor sparken fra selskapet.


Hugo Larsen

Kaptein på Scandinavian Star. Seilte den uferdige båten ulykkesnatten og forlot skipet før alle passasjerer var gått i livåtene. Dømt til et halvt års hæfte av dansk høyesterett i 1993. Har avsonet dommen, men nektet senere og kommentere noen sider med Scandinavian Star.


Kenneth Engstrøm

Viseadministrerende direktør i Niels-Erik Lunds selskap International Shipping Partners (ISP). Uttalte seg i mediene meget omtrentlig om hvem som kjøpte Scandinavian Star på tvangsauksjon i 1994. Engstrøm var med og stiftet ISP / Marne-selskapets danske avlegger den 1. april 1990.Per Olof Eriksson
Var den som håndterte kjøp og salg av skip for Stena-gruppens forskjellige selskaper. Laget flere kontrakter sammen med Niels-Erik Lund, bl.a. Scandinavian Star.Odmund Grundstad
Norsk reder som opererte i Florida og eide 30% av aksjene i gamblingselskapet Atlantic Associates, og var dermed medeier av SeaEscape. Det var Atlantic som frem til 1992 drev kasinoene på Grundstads egne skip. Atlantic eide 1/3 av aksjene i SeaEscape. Grundstad hemmeligholdt sitt engasjement i gambling og SeaEscape-miljøet i over 10 år.Keith Jarvis
Arbeidet for den svenske storbanken SE-Bank i London og var den som tilrettela finansieringen for SeaEscape, Niels-Erik Lund og Henrik Johansen i en rekke skipskjøp, bl.a Scandinavian Star og Scandinavian Song.Henry van der Kwast
Sentral person i den steinrike Madurofamilien med hovedsete på De Hollandske Antiller. Eide 1/3 av aksjene i SeaEscape, og hadde ansvaret for den tekniske driften av SeaEscape-flåten.


Mel Lamelas
Tidligere direktør og intern advokat for SeaEscape i Miami. Sattt sentralt i selskapet da Niels-Erik Lund ordnet forskjellige transaksjonene med Henrik Johansen.


Louis Pietro

Var personen som først leide Scandinavian Star av Stena-gruppen. Han ble deretter storaksjonær i SeaEscape og eide 1/3 av aksjene gjennom selskapet Imperial Ocean Services. Selskapet hadde ansvaret for bar- og restaurantdriften på SeaEscape-flåten. Medeier av Marne-selskapet.


Carl Axel Psilander
Direktør i Stena og ansvarlig for kjøp og salg av skip i Stena-gruppen. Psilander var derfor involvert i Scandinavian Star-handelen ettersom Stena eide skipet frem til 30. mars 1990, en uke før katastrofen.


Joel Rahn
Var hovedeier av selskapet Atlantic Associates som eide 1/3 av aksjene i SeaEscape. Drev gambling-virksomhet på SeaEscape-flåten gjennom Atlantic-selskapet. Medeier av Marne-selskapet.


Athanassi Yannoulatos
Henrik Johansen forklarte at denne greske skipsmegleren var direktør for selskapet som hadde rederansvaret for Scandinavian Star. Dette trodde politiet og domstolene på. Yannoulatos derimot, avviser dette og sier at «jeg har aldri vært direktør for noe som helst». Han ble registrert som ansvarlig reder for Scandinavian Star sommeren 1990, men sier altså selv at det ikke var riktig og at han aldri har hørt om selskapet.


Peter Winberg
Leder av den svenske SE-bankens skipsavdeling i London. Tilrettela finansieringen av en rekke kontrakter med skip mellom SeaEscape, Niels-Erik Lund og Henrik Johansen, deriblant Scandinavian Star og Scandinavian Song. Er sluttet i SE-banken og er nå styremedlem i Niels-Erik Lunds selskap International Shipping Partners.


Til delområdet: Brannen.

STØTTEGR. KRAV
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden