Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Tiltale og fengselsstraffer for kaptein og redere

KAPTEIN OG REDERE DØMT
Etterforskning og tiltale for eventuell lovstridig drift av Scandinavian Star, ble lagt under ansvarsområdet til dansk politi og anklagemyndighet. På bakgrunn av bl.a sjøforklaringen, dokumentasjonen fra Granskningsutvalget og etterforskningen, ble det tatt ut tiltale mot de to rederne og kapteinen.
Høsten 1992 ble det ført rettssak mot de tre.

Dommen fra desember 1992 lød på 60 dagers «hæfte» / fengsel for kaptein Larsen, og 40 dager for både Henrik Johansen og Ole B. Hansen. Dommen ble anket av både anklager og de tiltalte. I november 1993 skjerpet dansk Høyesterett straffen for alle tre, til seks måneders fengsel. Henrik Johansen og Ole B. Hansen ble i tillegg fradømt retten til å drive rederivirksomhet.

UNNDRO SEG FENGSELSSTRAFF
Kaptein Hugo Larsen
og Henrik Johansen har sonet sine straffer, mens Ole B. Hansen slapp straffen ved å flytte til Spania, som ikke ville utlevere ham til soning i Danmark - og heller ikke innkalle ham til soning i Spania.

Selv om Spania har undertegnet de samme konvensjoner om sjøsikkerhet som resten av Europa, hevdet spanjolene at de ikke har lovregler som gir redere straffeansvar. Det var derfor ikke lovhjemmel for utlevereing. At rederinæringen har sterk innflytelse i maktens korridorer er det hermed ingen tvil om!

Etter dette skrev Støttegruppen høsten 1999 til sjøfartsnasjoner verden over, der vi pekte på det urimelige i at man har felles regler for sjøsikkerhet, uten at det er straffbart for rederen å bryte disse reglene.

 

 

 

Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden