Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Penger for å tie om rederforholdene?

UTDRAG AV BREV TIL
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby. Sendt den 05.09.02
Du kan lese hele brevet her:HENRIK JOHANSEN OG OLE B. HANSEN HEVDES Å HA MOTTATT KONTANTE UTBETALINGER FOR IKKE BRINGE REDERFORHOLDENE BAK SCANDINAVIAN STAR FREM FOR POLITIET, GRANSKNINGSKOMMISJONEN, SØFORKLARINGEN
OG RETTSAPPARATET:

Høsten 1996 ble det kjent at Niels-Erik Lund og International Shipping Partners planla å sette Scandinavian Star, nå Regal Voyager, i rute mellom Malmø og Rostock.

En lokal svensk kontaktperson i Sverige, NN (anonymisert her, K.E.S) var engasjert for å klarlegge markedsbetingelsene. Da NN ble klar over Støttegruppens engasjement for å oppklare ansvaret som Niels-Erik Lund og personkretsen rundt Lund hadde for operasjonene rundt Scandinavian Star, søkte vedkommende kommentarer fra sine oppdragsgivere i Miami. NN fikk ikke de svar han ønsket, men ble tvert imot frakoplet dialogen med Stuart Graff, som var kontaktmannen i International Shipping Partners.

Under inspeksjon ombord i Regal Voyager i Marseilles i august 1996 sammen med en svensk sjøfartsinspektør, hadde skipets kaptein, Jan Pagels, i et fortrolig øyeblikk fortalte NN at Henrik Johansen og Ole B. Hansen mottok kontante utbetalinger på Bahamas eller Cayman Island for ikke å bringe de korrekte forholdene bak Scandi- navian Star frem i lyset.

Vedkommendes referat av utsagnene til Jan Pagels er tatt opp på video. Utskrift av Vedkommendes utsagn eventuelt kopi av videoopptak med NN kan fremlegges. Det beste vil naturligvis være å be NN om en redegjørelse direkte i møte med dansk politi.

Lagt ut på nett: 12.09.02


Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden