Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

Hvorfor ingen politietterforskning mot Niels-Erik Lund?

UTDRAG AV BREV TIL
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby. Sendt den 05.09.02
Du kan lese hele brevet her:

NIELS-ERIK LUND VAR DEN 7. APRIL 1990 REGISTRERT SOM REDER FOR SCANDINAVIAN STAR:
Niels-Erik Lund ble ført opp som managing owner da SeaEscape den 30. mars 1990 ble ført inn i Bahamas skipsregister som nytt eierrederi etter Stena. Den eneste for- nuftige oversettelse og betydning av begrepet managing owner, overført til norske og danske skipsfartsbegreper, er ansvarlig reder.

Av en eller flere for Støttegruppen ubegripelige årsaker, er Niels-Erik Lund til dags dato aldri avhørt om sin befatning med Scandinavian Star. I intervju med de to avisene JyllandsPosten og Bergens Tidende i 1997 sa Niels-Erik Lund at også han var overrasket over aldri å ha blitt avhørt. Lund selv, og hans advokater, imøtegår at begrepet managing owner motsvarer det begrepet ansvarlig reder. De introduserer begrepet bestyrende reder som dekkende.

Støttegruppens oppfatning er at Lund uansett var den som, alle kjente informasjoner lagt til grunn, var å oppfatte som reder for Scandinavian Star den 7. april 1990.

SEA ESCAPE KJØPTE SCANDINAVIAN STAR FOR 10.300.000 USD OG FORSIKRET SKIPET FOR 24.000.000 USD:
SeaEscape kjøpte Scandinavian Star av Stena for 10.300.000 USD. Salget skal ha skjedd den 30. mars 1990. Forsikringsdokumentet for skrog og maskinkaskoforsik- ringen - ble samme dag tegnet i Fjerde Sø på beløpet 24.000.000 USD. Det er 3 forsikrede:

KS Scandinavian Star med en adresse i London, Shipping Project Limited med adresse i London og Sea Escape Cruises med adresse på Bahamas. Avtalen om overføring av skipet fra Stena til SeaEscape skjedde i henhold til en hire-purchase-avtale, som innebærer at den leiesum SeaEscape gjennom flere år hadde betalte til Stena for Scandinavian Star kom til fradrag i den endelige kjøpesummen. En slik hire-purchase- avtale er standard i en bareboat-kontrakt av den type SeaEscape hadde med Stena.

Det er ingen tvil om at en slik avtale eksisterte mellom Stena og SeaEscape. Det burde være av avgjørende interesse å få dokumentert hvem som fikk forsikrings- pengene utbetalt, særlig sett i lys av de forklaringer eiergrupperingene avleverte om kjøpet / salget av Scandinavian Star.

Støttegruppens synspunkt er at man gjennom å følge pengestrømmen ville vært bedre rustet til å avdekke hvem som hadde reder- og eieransvar. Det er i denne forbindelse verdt å bemerke at pengestrømmen for kjøp / salg / forsikringsutbetaling aldri er klar- lagt eller etterforsket, enn si dokumentert.

Med referanse til Rolf Mellquist i Stena AB var den totale kjøpesummen på 10.300.000 USD, et beløp som utgjorde summen av den totale leiesummen og et kontant oppgjør. Det burde være av interesse for politiet om den forsikringsgevinst brannforliset med- førte kunne ha betydning når politiet skulle vurdere mulige motiver for brannstiftelsen.

Lagt ut på nett: 12.09.02


Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden