Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Niels-Erik Lund og personkretsen rundt SeaEscape

UTDRAG AV BREV TIL
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby. Sendt den 05.09.02
Du kan lese hele brevet her:

NIELS-ERIK LUND OG PERSONKRETSEN RUNDT SEA ESCAPE OPERERER DE TO TILSYNELATENDE NYE SELSKAPENE SOM TAR TILSYNELATENDE NY KONTROLL OVER SCANDINAVIAN STAR I FEBRUAR 1994:
Da vraket av Scandinavian Star i februar 1994 ble omsatt ved Admiralty Court i London var selskapet St. Thomas Cruises kjøper. International Shipping Partners skulle ivareta management. Kenneth Engström i ISP fremstilte i intervjuer med pressen St. Thomas Cruises og ISP som nye aktører i forhold til skipet.

Dette var første gang Støttegruppen ble gjort kjent med selskapet International Shipping Partners, som var etablert 4 år tidligere. Støttegruppen undersøkte person- kretsen bak ISP og St. Thomas Cruise. I strid med fremstillingen fra Engström og ISP dreide det seg om to selskaper tett forbundet med hverandre, med en personkrets nært sammenfallende med SeaEscape.

Denne unnlatelse av å erkjenne at tidligere eiere og sentrale personer skulle operere skipet videre i regi av nye selskapsnavn, skapte behov for å klarlegge hvilken rolle disse personer og selskaper hadde da ulykken skjedde.

Hendelsene i februar 1994 ga den avgjørende motivasjon til Støttegruppens enga- sjement i de følgende årene for å kartlegge det ansvar SeaEscape med tilhørende krets av personer og selskaper hadde for Scandinavian Star da brannulykken inntraff i april 1990.

Lagt ut på nett: 12.09.02

 


Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden