Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Norsk, svensk og dansk politibehandling
-
ARBEIDSDELING MELLOM SVENSK, DANSK OG NORSK POLITI

Det ble tidlig skapt en arbeidsdeling mellom svensk, dansk og norsk politi. Norge fikk ansvar for pyromanetterforskningen.

Ganske raskt fikk en tidligere pyromandømt dansk statsborger oppmerksomheten mot seg. Han omkom selv i brannen, og saken ble henlagt.

Støttegruppen mener at det har vært en stor svakhet ved den politimessige etter- forskning av Scandinavian Star-ulykken at arbeidsfordelingen mellom politiet i Norge, Sverige og Danmark ikke ble bedre koordinert, slik at all informasjon som tilfløt politiet i hvert enkelt land kunne samordnes av en overordnet, felles etterforskningsledelse.

Man burde dessuten hatt en langt mer uavhengig tilnærming til saken, og ikke uten videre akseptert de redegjørelser som ble levert fra personer og selskaper med meget sterk egeninteresse i saken.

Ingen handling i Skandinavia i etterkrigstiden har hatt større konsekvenser enn ildspå- settelsen av Scandinavian Star og den lovstridige driften av det ikke-sjødyktige skipet. Vårt inntrykk er at skandinaviske politi- og påtalemyndigheter, inkludert folke- valgte og forvaltningsmessige myndigheter, ikke fullt ut oppfattet Scandinavian Star som en kriminalsak med de etterforskningsmessige konsekvenser det innebærer.

ANKLAGESKRIFT MOT KAPTEIN OG REDERE Anklageskriftet mot kaptein og redere - i PDF-format.

OLE B. HANSEN PRØVDE Å UNNDRA SEG STRAFF
(Se kommentar: IMO-konvensjoner og straffeansvar )

  • Brev til den norske justismin. ifb. med at Hansen prøvde å unndra seg straff Brev til det norske Justisdepartementet - i PDF-format.
  • Brev til Portugals ambassade ifb. med at Hansen prøvde å unndra seg straff Brev til Portugals ambassade - i PDF-format.
  • Brev til Spanias ambassade ifb. med at Hansen prøvde å unndra seg straff Brev til Spanias ambassade - i PDF-format.
  • Pressemelding ifb. med at Hansen prøvde å unndra seg straff Pressemelding - i PDF-format.

 

Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Dokumenter med utkriftsvennlig
utgave

er merket slik:


Utskriftsvennlig versjon.

Startsiden
Startsiden