Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Pressemelding om dommen for kaptein og redere

KOMMENTAR TIL DOMMEN I SØ- OG HANDELSRETTEN I KØBENHAVN
Støttegruppen for pårørende og overlevende etter Scandinavian Star-ulykken finner det rimelig at de tiltalte er dømt, men reagerer på at ikke aktors påstand ble tatt til følge.

  • Rederne ble ikke fradømt retten til videre drift, dette reagerer vi på.

Vi mener de lave straffene viser behovet for å rydde opp i de rettsreglene som gjelder for skipsfart, med tanke på harmonisering med det som gjelder for lovbrudd av tilsvarende omfang på land.

Når dommen blir strengere for kapteinen enn for eierinteressene, rimer ikke dette med dagens virkelighet i skipsfarten, med skjult eierskap og press på besetningen. Signaleffekten inn i næringen virker ikke avskrekkende på useriøs drift av skip.

  • Den rettslige oppfølgingen av ulykken har avdekket behov for å styrke rettsvernet av havnestatens interesser vedrørende bl.a. personsikkerhet.

  • Spørsmålet om jurisdiksjon på skipsfart i Skandinavia er fortsatt like uklart som før ulykken.

OSLO, 3. DESEMBER 1992, KL. 11.35

Støttegruppen etter Scandinavian Star, Jan Harsem, leder

 

Lagt ut på nett: 12.09.02

 

Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden