Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Førstestatsadvokat Iver Huitfeldt orienterte Støtte- gruppen

(Hentet fra Støttebulletinen nr. 7, vinteren 1993)

2. september 1993 avholdt Støttegruppen medlems- møte. Førstestatsadvokat Iver Huitfeldt fra Eidsivating redegjorde for norsk påtalemyndighets befatning med Scandinavian Star-saken.Til høyre:
Førstestatsadvokaten argumenterte for ikke å føre rettsaken i Norge fordi det var mulig at de danske rederne ikke ville møte i en norsk rettssak.


Førstestatsadvokat
Iver Huitfeldt

Iver Huitfeldt fortalte at vurderingen av hvorvidt straffesaken skulle føres i Norge eller Danmark hadde endt med bifall til det som ble resultatet: Tiltale mot både danske redere og norsk kaptein i Danmark.

En del av vurderingen var at det ville være uheldig om de danske rederne ikke ville møte i en rettssak i Norge. Da kunne man risikere at kapteinen ville få en strengere straff etter den norske straffeloven i norsk rettssal, enn rederne ville få ved dom etter de forholdsvis milde strafferammene i «lov om skibes sikkerhet» i Danmark.

Når det var avklart at saken mot kaptein og redere skulle gå i Danmark, var norsk påtalemyndighet enig i at utgangstiltalen, som handlet om sette liv på spill i vinnings hensikt, var for strenge. Man var redd det ville bli vanskelig å bevise denne motiva- sjonen, og reduserte derfor tiltalen til brudd på «lov om skibes sikkerhet».

 

Lagt ut på nett: 12.09.02

 

Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden