Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Ulykkesstatistikk for selskaper kontrollert av Niels-Erik Lund

UTDRAG AV BREV TIL
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby. Sendt den 05.09.02
Du kan lese hele brevet her:

ULYKKESSTATISTIKK FOR SELSKAPER I NIELS-ERIK LUNDS NETT AV SELSKAPER:
Etter Støttegruppens oppfatning bør den alvorlige ulykkesstatistikken for skip i flåten til tidligere SeaEscape og International Shipping Partners, skip kontrollert av Niels-Erik Lund, være et selvstendig moment ved en ny gjennomgang av Scandinavian Star-ulykken.

Slik gransking må bringe klarhet i hvilke forsikringsmessige og andre økonomiske konsekvenser som ulykkene har utløst for Niels-Erik Lund og person- og selskaps- kretsen rundt ham. Støttegruppen kommer gjerne med supplerende informasjoner om ulykkesstatistikken slik det er kartlagt.

NIELS-ERIK LUNDS FORRETNINGSKONSEPT ER EN YTTERLIGERE INDIKASJON PÅ HANS SENTRALE FUNKSJON VED OPERASJONENE AV SCANDINAVIAN STAR:
Da Niels-Erik Lund ved overgangen til 1990 utviklet International Shipping Partners (ISP) var forretningsideen å tilby totalløsninger for eierskap og drift av passasjerskip, særlig tilrettelagt for investorer.

Niels-Erik Lund orienterte sommeren 1995 Jan Harsem i Støttegruppen om forret- nings-ideen. Lund var da ikke klar over at Harsem selv var skadelidt etter ulykken. Lund forklarte at konseptet innebærer at han kartlegger aktuelle skip for oppkjøp. Når et skip er funnet kontakter Lund sitt nettverk av aktuelle investorer. For noen skip kan det være 2 investorer, for andre 5.

Lund deltar selv som medeier i flere av skipene. Niels-Erik Lund og ISP ordner alt det praktiske og formalia ved opprettelse av eierselskap på f.eks Bahamas. Investorene skyter inn den lovbestemte minimumskapital for eierselskapet, f.eks USD 50.000.

Resten av beløpet som må reises for å kjøpe skipet sikres ved at investorene / eierne låner beløpet til sitt eget eierselskap. ISP har dessuten et kontaktnett av faste bank- forbindelser som bidrar med finansielle løsninger. SE Banken i London var tidligere en fast bankforbindelse i slike saker, og var involvert i Scandinavian Star. Teknisk og kommersielt management av skipet ivaretas av ISP.

Støttegruppen mener at den modell Niels-Erik Lund utviklet for ISP bidrar til kompli- serte ansvarsforhold dersom ulykker inntreffer. Hele konseptet hviler imidlertid hos ISP som operasjonssentral.

Etter Støttegruppens oppfatning er ISP og selskapets sentrale person Niels-Erik Lund nærmere rederansvaret enn de finansielle investorene i systemet. Dersom det finnes vilje på myndighetsnivå til gjennomskjæring i det store antall selskaper og personer som synes implisert i det enkelte skip, vil man konstatere at rederansvaret likevel ikke er så komplisert som det først kan synes. Tvert imot vil man avdekke enkle og oversiktlige ansvarslinjer i person- og selskapskomplekset.

Lagt ut på nett: 12.09.02

Delområdet: Politirapporter.
POLITIBEHANDLING
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden