STØTTEGRUPPEN FOR ETTERLATTE OG OVERLEVENDE ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN


POLITIETS BEHANDLING

DANSK POLITI PÅ REDERNES PARTI?

Det danske politiets oppgave med å avklare eierskapet til Scandinavian Star viste seg å være veldig omfattende og komplisert. På et tidlig tidspunkt etter brannen ble finansakrobaten Henrik Johansen og rederidirektør Ole B. Hansen sammen med skipets kaptein Hugo Larsen, utpekt som de ansvarlige for skipet.

Men selv om det ble avholdt sjøforklaring, nedsatt en Granskningskommisjon og igangsatt en omfattende politietterforskning var det ingen myndigheter som undersøkte eier- og rederforholdene i forbindelse med Scandinavian Star fullstendig.

SKATTEFRADRAG ELLER TAP AV TAXFREEINNTEKTER SOM MOTIV?
Først en måned etter brannen rettet politiet en henvendelse til Henrik Johansen med anmodning om dokumenter som kunne belyse saken nærmere. Selv om politiet på Frederiksberg var gjort oppmerksom over at motivet for å sette Scandinavian Star så raskt på sjøen, kunne være et hensikten av et betydelig skattefradrag, valgte den danske politiledelsen å arbeide ut ifra et motiv om at risikoen ved tap av taxfreesalget fikk rederi og eier til å tenke for lite på skipets sikkerhet før det ble satt i rutefart mellom Oslo - Fredrikshavn.

BYDELSPOLITI I KØBENHAVN FIKK OPPGAVEN MED Å KLARLEGGE EIERFORHOLDENE TIL SKIPET!
Bydelspolitiet i Frederiksberg fikk oppgaven med å oppklare eierforholdene rundt Scandinavian Star fordi adressen på Henrik Johansens rederi lå i Frederiksberg kommune. Som en av mange bydelspolitikamre i København har Frederiksbergpolitiet selvsagt ingen kompetanse i forbindelse med internasjonal sjøfart. Dette understrekte også vicepolitimester Svend Clausen flere ganger under sjøforklaringen.

Advokat Fritz Reuter har i sakens anledning erklært at hastverket med å få fergen i drift ikke skyldtes risikoen for å miste taxfreesalget, men derimot at Henrik Johansen ville få et skattefradrag på 43 millioner kr dersom fergen ble satt i drift innen 1. april. Det danske politiet avviste å innlede undersøkelser om dette og fastholdt at saken handlet om ikkeoverholdte sikkerhetsbestemmelser og at motivet var taxfreeomsetningen.

REDERNE OG KAPTEIN DØMT
Danske anklagemyndigheter reiste tiltale mot rederen Henrik Johansen, rederidirektør Ole B. Hansen og kaptein Hugo Larsen for å ha unnlatt å gjøre flere ting med sikkerheten på skipet før det ble satt i drift.


STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN
Pb 23 , 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

[Startsiden]


Skriv ut!
[Lukk vindu]