Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Rapporter og politisk behandling:

 

Løpeseddel fra Støttegruppen
om det danske justisministeriet

Dette er teksten i en løpeseddel som Støttegrupen delte ut i København den 21. mai 1997

Justisministeriet som advokatkontor for Scandinavian Star redere

Natt til 7. april 1990 måtte vi klatre i livbåtene fra det brennende skipet. 158 omkomne lå igjen.

En døde senere av skadene. Et ufødt liv så aldri dagens lys. 160 liv er en meget alvorlig konsekvens av at Scandinavian Star ble operert i strid med grunnleggende internasjonale konvensjoner for sjøsikkerhet:
 • De tekniske sikkerhetsinstallasjoner fungerte ikke

 • Ominnredninger hadde svekket skipets innebygde motstandskraft mot brann

 • Besetningsmedlemmer kunne ikke kommunisere grunnet sprogproblemer

 • De var ikke gjennomført sikkerhetsopplæring av en fortvilet besetning

 • Klasseselskapet hadde ikke undersøkt de forhold de likevel godkjente

7 år etter ulykken kan det dokumenteres at:

 • Rederiet SeaEscape, med adresse Florida / Bahamas, var registrert eier den 7. april 1990

 • Dansk- amerikaneren Niels-Erik Lund var managing owner, disponerende reder

 • Verken Niels-Erik Lund eller SeaEscape, er etterforsket eller avhørt etter ulykken

 • Ingen dokumentasjon bekrefter at Henrik Johansen overtok eier- og rederansvaret

 • Bahamas skipsregister tilbakedaterte salgsmeldingen til Henrik Johansen med et halvt år

 • Kaskoforsikringen til Scandinavian Star ble etter ulykken betalt til SeaEscape

 • Stena, DFDS, Lauritzen- gruppen og Codan avviser å informere om sin ScanStar rolle

 • Flaggstaten Bahamas har tette forretningsmessige forbindelser med ScanStar rederne

 • Opplysninger om rederansvaret som ble gitt etter ulykken var enten feilaktige, eller fraværende

 • Den hittil usynlige eier- og rederkrets seiler fortsatt det samme skipet

Nå er det en ny kamp: Justisministeriet avviser å kommentere nye fakta i saken. Spørsmål om etterforskningen forblir ubesvart. Hvorfor er det viktig med en offisiell vurdering av eier- og ansvarsforholdene 7 år etter ulykken? Omhandler dette kun Scandinavian Star?

Løpeseddelen Støttegruppen delte ut.

 1. De skadelidte og samfunnet kan lettere sette strek for Scandinavian Star når korrekte informasjoner om ansvarsforholdene erkjennes offentlig, selv om lovbruddene er foreldet. Retspresident Frank Poulsen i Sø- og Handelsretten har i Jyllandsposten anbefalt offentlig undersøkelse.

 2. Politikerne må få kunnskap om hvordan ansvaret for uforsvarlig rederidrift i dag blir tildekket. Dette er viktig for at lovgiverne blant annet kan vurdere:
Til venstre: Løpeseddelen vi delte ut
 • Å innføre kontroll med hvem som er eiere og redere til skip i alle de nordiske land

 • Å innføre obligatorisk ansvarsforsikring med objektivt ansvar for all skipsfart

 • Å sikre at sjøforklaringsinstituttet korrekt kartlegger eier- og ansvarsforholdene til skip

 • Å forlenge foreldelsesreglene for lovbrudd til sjøs

Torsdag 22. mai 1997 har Folketinget forespørselsdebatt om Scandinavian Star-saken. Skal det danske justisministeriet fortsatt fungere som advokatkontor for de virkelige Scandinavian Star-rederne og deres mektige venner? Kan vi imøtese kon- krete svar og en offisiell vurdering av det omfattende materialet som blant annet Jyllandsposten har presentert i en rekke reportasjer i april og mai?

 

Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden