Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Rapporter og politisk behandling:


Stortingets dokumenter
om Scandinavian Star


Dokumenter om
Scandinavian Star på regjeringen.no

 

Politisk behandling i Stortinget, komitèer og regjeringer...

HVORDAN TING BLE BEHANDLET POLITISK
Politikere i såvel Norge som Danmark varslet omfatt- ende undersøkelser og skjerpet kontroll med skip i skandinaviske farvann. I Norge påstod handelsminister Kaci Kull- man Five at hun var innstilt på en meget hurtig reaksjon. I Danmark påstod Poul Nyrup Rasmus- sen at han ville sikre at alle aspekter ved Scandinavian Star ble undersøkt.


Og få dager etter ulykken ble det inngått avtale mellom Sverige, Danmark og Norge om å fordele etterforskningen i forbindelse med brannen: Norske myndigheter ble deretter ansvarlige for brannetterforskningen, gjennom Granskningsutvalget, og de danske myndighetene skulle kartlegge omstendighetene i forbindelse med sikkerhet, eierskap og ansvar.
Men hva skjedde? Vi prøver å gi noen svar på sidene nedenfor:

Katastrofer og og flaggstatens suverenitet:

Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Dokumenter med utkriftsvennlig
utgave

er merket slik:


Utskriftsvennlig versjon.

Startsiden
Startsiden