Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Støttegruppens pressemelding om Stortingsmeldingen

Samme dag som Stortingsmeldingen passerte statsråd (19. juni 1992), sendte Støttegruppen ut følgende pressemelding til NTB, nærradioene, Dagsnytt- Radio, NRK- Dagsrevyen og de største riksavisene:

KOMMENTAR:
Støttegruppen for overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-ulykken har denne hovedkommentar:Det har gått meningsløst lang tid fra ulykken skjedde til det tidspunkt kravene tidligst kan begynne å gjelde. De forslag som fremmes er skritt i riktig retning. Vi kritiserer likevel at det gis frist fram til år 2005 for installering av sprinkler på nyere båter. Vi vil umiddelbart ta kontakt med justiskomiteen og sjøfartskomiteen for å følge opp stortingsmeldingen.

Mer utfyllende kommentar og momenter

  • Schei-kommisjonens anbefalingen må umiddelbart gjennomføres (Se anbefalinger)

  • Nasjonale særkrav må aksepteres som prinsipp i norsk skipsfartspolitikk. Slike krav må gjelde alle båter med trafikk på norske havner, ikke bare de med norsk flagg. Dette ser det til å være aksept for i stortingsmeldingen.

  • Det må stilles spørsmålstegn ved om Sjøfartsdirektoratet makter å være pådriver for sikkerhet for mennesker og miljø. Landbasert kompetanse innen brannsikring og kvalitetssikring må trekkes inn i skipskontrollen.

  • Det må umiddelbart bli slutt på delegeringen av kontrollmyndighet fra registreringsnasjonen (flaggstaten) til klasseselskaper. Båter som har godkjente sertifikater etter delegert flaggstatkontroll aksepteres ikke i norske havner før full havnestatkontroll er gjennomført.

  • Norge må markere rett til å følge opp rettslig ulykker som skjer i internasjonalt farvann, dersom skip er på vei til eller fra norsk havn, og ulykken rammer norsk miljø eller norske passasjerer og besetningsmedlemmer (tiltalen i Danmark gjelder ikke selve brannulykken fordi den skjedde i internasjonalt farvann).


Lagt ut på nett: 30.08.02

 

Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden