Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:

 

Skjerper straff for redere og kaptein

Danmark skjerper straff for brudd på sjøsikkerhet

(Hentet fra Støttebulletinen nr. 7, vinteren 1993)

I DANMARK ENDRER FOLKETINGET LOV OM SKIBES SIKKERHET


Fra det danske Folketinget
Det var §§ 23 og 24 i denne loven, samt strafferammene i § 28, som utgjorde tiltale- grunnlaget for straffesaken mot kapteinen og rederne i Scandinavian Star-saken i høst.

Daværende industriminister, Anne Birgitte Lundholt la 20. oktober 1992 frem lov- endringene for Folketinget, hvor forslaget ser ut til å få tilslutning fra alle leire. Lovendringene går bl.a. ut på at det skal opprettes arbeidsmiljøråd innen den maritime sektor, og at avsendere av gods får større ansvar for å informere om hva slags gods det er de sender.

Det som er viktig i forhold til Scandinavian Star-saken, er skjerpingen av straffe- rammene i lovens § 28. Da rettssaken gikk, var maksimal strafferamme 6 måneders hefte eller bøter. Den foreslåtte lovendringen innebærer at lovbrudd, ut over bøter eller hefte, kan straffes med fengsel i inntil I år.

Hvis lovovertredelsen medfører skade på barn eller unge, eller forbrytelsen er utført med formål å spare penger, øker strafferammen til hefte eller fengsel i inntil 2 år.

Det var Scandinavian Star-saken som satte i gang arbeidet med å skjerpe strafferammene. De milde dommene i desember førte til at saksbehandlingen ble utsatt, da mange ønsket ytterligere skjerping enn det som er foreslått. Nå ser det likevel ut til at de foreslåtte lovendringene blir vedtatt.

Lagt ut på nett: 27.08.02

 

Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden