Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Rapporter og politisk behandling:

 

Verre og verre for norsk skip

Fra Agderposten, -31-juli 1992

«OSLO: Norske myndigheter har protestert mot et lovforslag som vil skjerpe arbeids- miljøkravene på skip som anløper amerikanske havner.

Det såkalte Clay bill-forslaget vil sette amerikanske regler som standard for alle skip uansett hvilket flagg det seiler under. Det er Støttegruppen for etterlatte etter Scandinavian Star-katastrofen som i en pressemelding opplyser at norske myndig- heter leverte protest mot forslaget 29. april i år. Støttegruppen finner den norske holdningen sjokkerende.

Ekspedisjonssjef Leif Nygaard i UDs skipsfartsavdeling bekrefter overfor NTB at Norge har protestert via diplomatiske kanaler. Nygaard sier at forslaget er blitt forkastet i Representantenes Hus og at det er varslet et presidentveto dersom forslaget samler flertall i Kongressen. Sjansen for at forslaget vinner fram er derfor meget liten.

Det ville være en umulig situasjon dersom skip i internasjonal fart skulle oppfylle for- skjellige regelsett etter hvert som de anløper nye havner. Det er flaggstatens krav til arbeidsmiljø som må gjelde, sier ekspedisjonssjef Nygaard

Se ellers vår kommentar om havnestatregime og flaggstatregime


 


Delområdet: Politisk behandling.Delområdet: Politisk behandling.
POLITISK BEHANDL.
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden