Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Til delområdet:  Samarbeidspartnere.
SAMARBEID 

Samarbeidspartnere til Støttegruppen

Dato: 7. desember 2002
Fra:
Arbeidsgruppe for skadelidtes beredskap
Til:
Redaksjonen

Skadelidte etter ulykker og katastrofer avholder erfaringsmøte

Tirsdag 10. desember møtes 15 skadelidte etter flere ulykker og katastrofer de siste 25 årene til erfaringsmøte på Sem Gjestegård i Asker. Formålet med møtet er å oppsummere erfaringer som er gjort av enkeltpersoner og støttegrupper, for eventuell videreføring i en ny organisasjon.

Møtet er forberedt siden i sommer av personer med erfaring fra pårørendearbeid. Møtedeltakerne kommende tirsdag har referanse til: Alexander Kielland - Deep Sea Driller - Offshoreulykker - Oseberg Øst - Partnair - Scandinavian Star - Sleipner - Åsta.

Interessen for å delta i møtet har vært stor, også fra personer med referanse til andre ulykker enn de som blir representert. For å ivareta en best mulig oversikt i denne tidlige fasen av det som eventuelt kan bli en ny organisasjon, ser arbeidsgruppen behov for å avgrense omfanget. Noen av momentene på dagsorden er:

  • Hvilke behov har overlevende og pårørende etter ulykker og katastrofer?

  • Hva fungerte og hva fungerte ikke jfr. den erfaring de tilstedeværende har?

  • Kan tidligere skadelidte bidra til beredskap for skadelidte i fremtiden / psykisk - sosialt - juridisk?

  • Skadelidtes rolle i beslutningsprosessene for å redusere sårbarhet for ulykker i fremtiden?

  • Valg av arbeidsgruppe for videre utredning av en eventuell ny organisasjon

Arbeidsgruppen som velges vil være tilgjengelig i etterkant av møtet - kl. 16.00 - for besvare spørsmål og informere om møtet og planene for arbeidet videre. Selve møtet vil være lukket.

Møtet avholdes etter initiativ av et nettverk bestående av

Navn:
Telefon:
E-post:
Ref. til ulykke:
Kian Reme
907 52 599
kian.INTERNETT@stavanger.kommune.no
Alexander Kielland
Espen Walstad
913 43 330
ewalstad@online.no
Scandinavian Star
Roy Erling Furre
975 61 889
roy@ofsa.no
Sleipner
Jan Henriksen
77 68 41 36
henriksen.jan@c2i.net
Åsta
Jan Harsem
957 71 199
jaharsem@online.no
Scandinavian Star
SAMARBEID
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Støttegruppen etter Scandinavian Star-ulykken
Pb 23, 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

 

Startsiden
Startsiden