Til startsiden

Oppdatert: 24.08.2011
Til delområdet: Samarbeidspartnere.
SAMARBEID 

Årlig samling i nasjonalt støttegruppenettverk


Deltakerne ved samlingen i Nasjonalt støttegruppenettverk fredag 19. august 2011.

Det nasjonale nettverket av støttegrupper hadde sin årlige samling 18. - 19. august på Sem Gjestegård. 22. juli katastrofen sto sentralt i samlingen.

Nettverket har sin opprinnelse mange år tilbake. Odd Kristian Reme (Kian) ledet arbeidet i Kiellandfondet etter Alexander Kielland ulykken. Samme helg som Scandinavian Star ble satt i brann i Skagerrak, ble Kian hentet til Oslo, og bisto pårørende og overlevende med svært verdifulle og strategiske råd i forbindelse med starten på Støttegruppen etter Scandinavian Star.

Senere har både Kian og styret i Støttegruppen etter Scandinavian Star v/ lederne Espen Walstad og Jan Harsem, blitt kontaktet av skadelidte etter større ulykker og katastrofer: Jan Heweliusz i 1993, Estonia i 1994, Sleipner i 1999, Åsta i 2000, Tsunamien i 2004 og nå i forbindelse med terroraksjonene i sommer. Ledere i nye støttegrupper har også blitt referansepersoner ved nye katastrofehendelser.

I november 1999 ble det løse nettverket aktivisert etter Sleipner forliset, for å gi innspill til de skadelidte da Assuranceforeningen Skuld - i beste mening - skisserte det kommende erstatningsoppgjøret ved sin medieinformasjon. Erfaringen fra tidligere katastrofer ble benyttet til medieoppslag som presiserte motpartsforholdet og betydningen av å stå samlet. Se vedlagte pressemelding fra 1999.

En parallell til initiativet fra Harsem, Reme og Walstad i 1999, er innspillet etter 22. juli, med påpekning av de lovregulerte begrensningene som ligger i voldsoffererstat- ningsloven. Det er denne loven som vil regulere de skadelidtes erstatning fra staten etter terrorhandlingene. Lovens § 9 regulerer imidlertid at det skal gjøres fullt fradrag for andre ytelser, som egne forsikringsordninger, trygdeytelser etc. Den nye støttegruppen etter 22. juli er tipset om temaet, slik at de selv kan vurdere om dette blir en relevant oppgave: Se lovdata

Se innslag om dette på NRK Dagsrevyen 21. august 2011

Jan Henriksen, som i en periode ledet Støttegruppen etter Åstaulykken, jernbane- ulykken som fant sted få uker etter Sleipnerforliset. Jan tok initiativ til en artikkel som ble publisert i legeforeningens tidsskrift i 2003, forfattet av flere støttegruppe- ledere. Denne artikkelen kan du lese her.

Den 10. desember 2002 møttes en rekke personer med erfaring fra forskjellige støttegrupper og ulykker, til et nettverksmøte på Sem Gjestegård i Asker. Møtet ble finansiert av Varden kultur og mediasenter AS (Jan Harsems firma) og Odfjell Drilling AS (selskapet bak Deep Sea Drilling). Møtet hadde også deltakelse av personer som hadde erfaring fra arbeidsulykker av mindre omfang, men med dødelig utfall. Her er en artikkel i forkant av samlingen på Sem:

http://www.scandinavianstar.no/samarbeidspartnere/pressemelding.htm

Ved avslutningen av dagsmøtet i desember 2002 oppsummerte Kian følgende:

 • Etterlatte opplever ofte umyndiggjørelse
 • Det offentlige overlater ansvar til andre
 • Skadeforvolder har økonomiske interesser som står i motsetning til skadelidtes interesser
 • Enkeltmennesker sliter med egen sorg - har behov for nettverk
 • Erfaringene til skadelidte i tidligere ulykker, jfr. oss som deltok på Sem, må raskt gjøres tilgjengelig for skadelidte ved nye ulykker/katastrofer: Stafettpinnefunksjon
 • Yte hjelp til selvhjelp
 • Utrede etablering av juridisk nettverk
 • Bidra til ryddig & god informasjon helt fra starten etter ulykke / katastrofe
 • Bra etterarbeid er forebyggende mot nye ulykker

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med mandat til å etablere et samarbeidsutvalg på vei mot en videre organisering. Dette arbeidet ble imidlertid ikke fulgt opp, selv om det uformelle nettverket var etablert og aktivisert.

Da den store tsunamien rammet 26. desember 2004, med mange norske skadelidte, tok Ellinor Major, den gang i Helsedirektoratet, kontakt med Jan Harsem, på bakgrunn av informasjon fra Sem-møtet to år tidligere, som direktoratet hadde fått tilgang til.

På bakgrunn av notatene fra Sem-møtet, ble det utarbeidet et mer omfattende referat fra Sem-møtet til Helsedirektoratet, som ønsket innspill til organisering av støttegruppe, og inviterte til en større samling i Helsedepartementet den 3. januar 2005, med daværende helseminister Ansgar Gabrielsen. Daværende Røde Kors leder Jonas Gahr Støre, deltok også i møtet.

En av konklusjonene ble at Helsedirektoratet fikk i oppdrag å tilrettelegge for en samling av støttegrupper, som kunne ha beredskap og ivareta kompetanse for nye situasjoner med behov for støttegruppeetablering. Parallelt med dette ble støtte- gruppen etter flodbølgekatastrofen (tsunamien) etablert, og gikk inn i det nye nettverket.

Røde Kors gjorde avtale med Helsedirektoratet om å fasilitere det nye nasjonale nettverket av Støttegrupper. Dette innebærer at Røde Kors har kapasitet og apparat til å tilrettelegge for at tidligere støttegruppers erfaring og kompetanse, raskt kan gjøres tilgjengelig for skadelidte etter nye katastrofer og ulykker, dersom de ønsker å etablere støttegruppe.

Det inngår i denne avtalen med staten at Røde Kors tilrettelegger for en årlig samling av representanter for støttegruppene. Merete Mihle og Anne Cecilie Fossum er de gode hjelperne i Røde Kors, som nettverket har stor glede og nytte av.

Det årlige samlingen for 2011 fant altså sted i forrige uke på Sem i Asker. Det ble valgt følgende styre for nettverket. Etter kolon angis navn på ulykke som gir erfaringsbakgrunn.

 • Rita Sormul: Estonia. Rita deltok i kommisjonen etter tsunamien
 • Kian Reme: Alexander Kielland
 • Jan Harsem: Scandinavian Star
 • Inger Luther: Mehamn
 • Espen Walstad: Scandinavian Star
 • Kjell Gabrielsen: Tsunami
 • Guri Abelsen: Utvik Senior

Leif Stavik, for mange kjent fra NRK, var pårørende etter Partnair-ulyukken i 1989, og deltok aktivt i det nasjonale nettverket i flere år - også som leder. Leif døde dessverre tidligere i år.

Det foreligger ikke mye forskning på temaet støttegrupper og deres funksjon. Undertegnedes inntrykk er at fagmiljøenes diskusjon om støttegrupper har vært mer basert på synsing og antakelser, enn faktisk kunnskap om hvordan støttegruppene driftes og begrunner seg selv. Det er mulig at denne kritikken ikke er like relevant i dag som for noen år siden.

Sylvi Fiskerstrand sto bak en hovedoppgave om temaet i 2002, og senere har Frank Meyer stått bak et prosjekt som du finner mer informasjon om her:

http://www.forskning.no/artikler/2008/mai/182811
http://www.nkvts.no/biblioteket/Sider/Info_TsunamienStottegrupper.aspx
http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/Tsunamien_Stottegruppe.pdf


Avtroppende leder for nettverket, Trond Kalleberg, og nyvalgt leder Kjell Skalleberg

Vedlegg:

Pressemelding etter Sleipner

Lagt ut på nett: 24. august 2011

SAMARBEID
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Støttegruppen etter Scandinavian Star-ulykken
Pb 23, 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

 

Startsiden
Startsiden