Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Schei-rapporten.
SCHEI - RAPPORTEN

 

Det skandinaviske granskningsutvalget

Etter ulykken ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere sikkerheten på passasjerskip. Utvalget ble ledet av assi-sterende sjøfartsdirektør Emil Jansen.

Regjeringene i Norge, Sverige og Danmark oppnevte Det Skandinaviske Granskningsutvalget, som ulykkeskommisjon til å granske alle aktuelle forhold rundt ulykken og komme med anbefalinger for å bedre sikkerheten på fergetrafikk i Skandinavia.


Utvalget ble ledet av høyesterettsdommer Tore Schei. 3 1. januar 1991 forelå ut- valgets innstilling som NOU 1991: I.A. Granskningsutvalget, eller Schei-utvalget, la frem over 30 begrunnede anbefalinger for å bedre sikkerheten på passasjerskip.

ANBEFALINGENE HAR DISSE OVERSKRIFTENE:

 • Sprinkleranlegg i hele innredningen

 • Automatisk brannoppdagelsessystemer/røykvarslere i hele innredningen

 • Sikkerhetsopplæring for besetningen

 • Forhåndskontroll (alle skip i fast passasjerrute på skandinavisk havn, også operasjonelle forhold)

 • Krav til rederiorganisasjonen med hensyn til sikker drift ( i overensstemmelse med IMO- resolusjon)

 • Kontroll av besetningens operasjonelle ferdigheter

 • Brannoppdagelse (patruljering og TV- overvåking)

 • Hovedalannsystem (utred evt. automatisk utløsning - alarmen må gå inntil manuell avslutning)

 • Lydnivå på alarmene (minst 75 dba, og minst 10 dba over bakgrunnsstøy)

 • Innredningsarrangement (ikke blindkorridorer, bl.a)

 • Ventilasjonsanlegg (røykventilering)

 • Skilting av rømningsveier (lydkilde - enhetlig skilting - Jansen utv. ønsket nødkraftkilde)

 • Fluktmasker / fluktapparater

 • Evakuerings- og sikkerhetsanalyse

 • Sikkerhet for funksjonshemmede (bl.a lugar på dekksnivå for rullestolbrukere)

 • Branndører og himlingsplater (røkmeldere koples mot branndører-indikasjon til bro om branndører står åpen / lukket - røkdører mellom branndørene i områder med brennbare himlingsplater - om egnet materiale:

 • Vindu i brann & røkdører - forsøk for å finne frem til selvlukkende branndører som kan stå i permanent lukket stilling)

 • Røydykker- utstyr (utvidet utrustning)

 • Materialer i innredningen (lavere brennbarhet & innføring av grenseverdier for avgivelse av giftgasser)· Utdannelse i brannslokking (alle offiserer & besetnings-medlemmer i branngruppen)

 • Beredskapsøvelser (Før skipet forlater havn & minst to ganger årlig i regi av personer som ikke arbeider ombord)

 • Standardisering av beredskapsopplegg

 • Registrering av passasjerer

 • Ledelse av redningsinnsats på skadestedet

 • Sjøredningskonvensjonen (fordeling av kompetanse: redningsenhet på havari-stedet & koordinator for overflatesøk)

 • Assistanse fra land (trenet personell på land)

 • Dataregistrator

 • Arbeidstid (sikring av besetningens søvn & hvile, slik at arbeidsoppgaver kan ivaretas på sikker måte)

 • Sikkerhetsveiledning til passasjerene

 • Krav til språkkunnskap (Jansen: Besetning som skal veilede i nødsituasjon må kunne skandinavisk språk)

 • Helseundersøkelser av alle overlevende

KONTROVERSIELLE FORSLAG
Schei- utvalgets
anbefalinger var kontroversielle. Utvalget anbefalte et sikkerhetsnivå det vil gå flere tiår før internasjonal fergetrafikk kommer opp på, slik beslutnings- prosessene i dag fungerer.

Utvalget hevdet at man må sette krav til skip på rute i Skandinavia selv om det blir nødvendig å gå utover krav i internasjonale konvensjoner. Utvalgets arbeid ledet til en stortingsmelding som forelå 19. juni 1992. Den 18. mars 1993 behandlet Stortinget meldingen om brannulykken på passasjerfergen Scandinavian Star.

 

Delområdet: Schei-rapporten.
SCHEI - RAPPORTEN
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden