Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Schei-rapporten.
SCHEI - RAPPORTEN

 

Kommentar om svakt sjørettslig erstatningsvern

SVAKT SJØRETTSLIG VERN
Granskningsutvalget pekte på det svake erstatningsrettslige vernet for passasjerer, og besetningen. Det foreligger ingen plikt til å tegne forsikring. Hvis forsikring er tegnet, gjelder den ikke uten videre. Det må foreligge ansvar, men ikke i den grad at det er grov uaktsomhet.

Loven setter øvre grenser for utbetaling. Det er også satt en øvre grense for total- utbetaling til samtlige passasjerer ombord. Er det mange ombord, blir det altså mindre erstatning på hver. Disse forholdene er det ikke rettet opp i, selv om grensebeløpene er hevet. Hvis rederiet ikke har forsikret sitt ansvar, risikerer de skadelidte å måtte fremme sitt krav i den vanskelig tilgjengelige eierstrukturen som preger internasjonal shipping.

VIL VITE HVEM SOM ER REELLE REDERE AV SKIP I VÅRE FARVANN!

Ingen skip burde få seile uten at forsikringene var ordnet, både for mannskap, pas- sasjerer og evt. miljøskader. Vi vil vite hvem som er reelle eiere, redere og operatører bak skip som seiler i våre farvann, og hvem som bærer ansvaret hvis noe går galt.

Grensene som sjøloven setter for erstatninger er nå hevet, fordi beløpene hadde stått uendret siden tidlig på 80-tallet. Støttegruppen gikk inn for obligatorisk for- sikring med objektivt ansvar, uten at lovgiver så det som sin oppgave å fastsette grensebeløp. Men dette fikk ikke gjennomslag.

 

Lagt ut på nett: 20.08.02

 

Delområdet: Schei-rapporten.
SCHEI - RAPPORTEN
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden