Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: IMO og sikkerhet til sjøs.
IMO OG SIKKERHET

 

Hva skjer internasjonalt?

Av Jan Harsem
(Hentet fra Støttebulletinen nr. 7, vinteren 1993)

Det er FN organet IMO, International Maritime Organization i London, som utarbeider de internasjonale konvensjonene for drift av skip.

Til høyre: SAFETY OF LIFE AT SEA. Dette er den internasjonale konvensjonen for sikkerhet. SOLAS-konvensjonen er et resultat av forhandlinger i IMO.

Det er en viss utvikling i de internasjonale konvensjonene for sikkerhet til sjøs. 1992 er et viktig år for SOLAS-konvensjonen (Safety Of Life At Sea). Etter behandling i underkomiteer og arbeidsgrupper ble viktige forslag vedtatt i Sjøsikkerhetskomiteen i april i år.

BRUDD PÅ «GRANDFATHER RULES»
På bakgrunn av Scandinavian Star-ulykken hadde Norge, Danmark og USA fremmet endel forslag om endringer av kapitlet om brannsikkerhet. Det mest kontroversielle var ønsket om å gjøre vedtakene gjeldende også for eksisterende skip. Dette bryter med «Grandfather rules», som er prinsippet om at skip skal tilfredsstille reglene som gjaldt da det ble bygget, og ikke senere krav.

Med liten margin vant nye prinsipper om oppgradering igjennom. Mange av anbefalingene fra det skandinaviske granskningsutvalget etter Scandinavian Star er enten ikke fremmet i IMO, eller har ikke fått gjennomslag. Her er noe av det som har fått gjennomslag:

  • RØYKVARSLING: Alle passasjerskip har plikt til å installere automatisk brannoppdagelse basert på røykvarsling innen 1. oktober 1997. Det sies ikke noe om adresserbarhet (at man vet nøyaktig hvilken detektor som løser ut, og ikke bare i hvilket område av skipet den er) eller type røykdetektor. Det er også uklarhet om systemet gjelder hele innredningen, eller om varmedetektorer fortsatt blir tillatt på lugarene.

  • SPRINKLERANLEGG: Skip som er bygget i henhold til den tidligere konvensjonen fra 1960 (Scandinavian Star var en SOLAS 1960 båt), må ha sprinkleranlegg innen 1. oktober 1997. Skip som er bygget i henhold til SOLAS 1974 har frist frem til år 2005 med slikt anlegg. Den norske stortingsmeldingen, som refererer vedtaket, skaper uklarhet om hvor omfattende sprinkleranlegg man vil kreve. Det kan installeres kun på bildekket, evt. videre til deler av innredningen, eller inn i hele innredningen.

  • LYDNIVÅ PÅ ALARMENE: Det er vedtatt en «Code on Alarms and Indicators». Lydstyrken skal etter dette være på minst 75 dBA inne på hver lugar, og ligge minst 10 dBA over bakgrunnsstøyen. Signalet skal lyde i intervaller, kun avbrutt av meldinger over høyttaleranlegget. Kravet skal gjennomføres innen 1. oktober 1997.

  • SKILTING AV RØMNINGSVEIER: Fluktveier, trapper og utganger skal merkes med belysning eller selvlysende skilt, som må være plassert ikke høyere enn 0,3 meter over dekk. Kravet må være gjennomført innen 1. oktober 1997.

  • BRANNDØRER: De som til vanlig står i åpen posisjon, skal nå kunne lukkes fra broen. For hengslede dører er fristen for dette 1997, mens skyvedører kan vente til 2000.

  • RØYKDYKKERUTSTYR: Betydelig økning av antall røykdykkerapparater, radiokommunikasjonsutstyr for kommunikasjon mellom bro og brannslokningsledelse, samt ekstra luftmasker og kompressor for etterfylling, blir krav fra 1. april 1994.

OPERASJONELL STANDARD
Den operasjonelle standarden er et fellesbegrep for den kompetanse som ligger bak driften av skipet. Det dreier seg om kvalifikasjoner og kvalitetsrutiner for sikker drift hos besetningen og i den landbaserte organisasjonen. Den internasjonale utviklingen mot bedre sikkerhet retter i dag oppmerksomheten sterkere mot den operasjonelle standarden.

SIKKERHETSOPPLÆRING
Krav om sikkerhetsopplæring for hele besetningen er fortsatt til behandling. Modellkurs for slik opplæring er utviklet, og ligger til grunn for etablerte og nye norske forskrifter.

SIKKER DRIFT
Det er utarbeidet retningslinjer for sikker operasjon av skip. Disse retningslinjene er fortsatt frivillige, men Norge har innført dem som obligatoriske fra desember i fjor (1992). Danmark avkrever rederiene dokumentasjon på sikker drift fra 1. januar 1993.

 

Delområdet: IMO og sikkerhet til sjøs.
IMO OG SIKKERHET
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden