Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: IMO og sikkerhet til sjøs.
IMO OG SIKKERHET

 

Støttegruppens innlegg i IMO-møtet - 6. - 10. april 1992

- Båtene, det maritime og det politiske miljø må kvalitetssikres Samme dokument i PDF-format.

Støttegruppen, v/ Jan Harsem, holdt dette innlegget ved Sjøsikkerhetskomiteens 60. sesjon, IMO, London 7. april 1992:
(Hentet fra Støttebulletinen nr. 6, sommeren 92.)TAKK, HR. FORMANN!

Dette møtet i Sjøsikkerhetskomiteen har flere viktige saker til behandling. For å understreke alvoret i de sakene som ligger til behandling under temaet brannsikring, vil jeg dele min egen erfaring med komiteen:

TO ÅR SIDEN ULYKKEN
Ikke langt herfra, i Southampton havn, ligger havaristen Scandinavian Star. I går var det 2 år siden denne båten la fra kai i Oslo, på vei til Danmark med forventningsfulle påsketurister. Jeg var selv blant dem med min familie.

Midt på natten, mens de fleste passasjerer og mannskap lå og sov, begynte det å brenne ombord. Scandinavian Star var bygget etter 1960- konvensjonens metode 1, men overflatekledningene i korridorer og trapperom, som skulle ha lavtflammespred- ende egenskaper, utviklet livstruende gasser mens ilden spredde seg.

INGEN ALARM
Ingen alarm vekket oss. Ingen signaler viste veien ut da vi kom ut i røykfylte korridorer. Da lyset gikk var det ingen reservekilder som sørget for sikt. Noen fant veien ut, men ingen organisasjon ombord foretok noe slokke- og redningsarbeid. Mannskapet var ikke trenet for nødsituasjoner, og visste ikke hva de skulle gjøre.

BRANNDØRER OG SPRINKLERANLEGG
Branndører som var tegnet inn på legninger eksisterte ikke ombord. Sprinklersystemer som var tegnet inn hadde rustet! stykker for lenge siden. Brannmeldere som var skrudd opp hadde ingen forbindelse. Livbåtene fungerte ikke. Vi var ombord på et skip som aldri skulle seilt.

Verken i Norge eller Danmark var det gjennomført noen havnestatkontroll på Scandinavian Star før den ble satt inn i trafikk mellom landene. I ettertid konstaterer vi at dette skipet hadde alle sertifikater, utstedt av et selskap som hadde både klassemyndighet og ansvar for flaggstatkontrollen.

SØKSMÅL MOT KLASSESELSKAPET
I går ble forøvrig et omfattende søksmål innlevert mot klasseselskapet på vegne av overlevende og pårørende fra Scandinavian Star. 160 mennesker mistet livet i denne brannen. Det var 1/3 av alle ombord. I ettertid har overlevende og pårørende samlet seg til innsats for å bedre sikkerheten på passasjerbåter.

Et nettverk som spenner over Norge, Sverige, Danmark, Portugal og USA bygger opp kompetanse, og vil ha et ord med i laget når sikkerheten diskuteres.

BEKVEMMELIGHETSFLAGG OG SKJULT EIERSKAP
Bekvemmelighetsflagg og skjult eierskap blir mer og mer vanlig. Jeg vil derfor i denne forsamling sterkt understreke behovet for en grundig innskjerping av kravene til båter i passasjertrafikk. Ser vi tilbake på utviklingen av Konvensjonen, er det ofte ulykker som har ført til krav om endringer.

FORSLAG FRA NORGE, DANMARK OG USA
Det skal under denne sesjonen behandles forslag fra Norge, Danmark og USA, som bl.a. innebærer krav til gamle skip, bygget etter 1948 og 1960- Konvensjonen, om installering av røkdeteksjonssystemer innen 1994, og sprinklersystemer innen 1996.

SKIP BYGGET ETTER SOLAS 1974
Skip bygget etter SOLAS 1974 og senere skal etter forslagene installere samme utstyr, men har mer fleksible tidsfrister. I denne sammenheng er dette de mest radikale forslagene. Jeg vil be om at disse forslag ikke blir utsatt eller redusert i sitt omfang.

Selv med disse forslag som ligger til behandling, opplever vi et nasjonalt press for særkrav som innebærer en ytterligere innskjerping. Den skandinaviske gransknings- kommisjonen ønsket at slike krav skulle gjelde alle skip, uansett flagg.

SVAKHETER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN AVDEKKET
Vedtak i Sjøsikkerhetskomiteen, som et stykke på vei retter opp de svakheter Scandinavian Star-ulykken avdekket, vil tilsvarende begrense behovene for nasjonale særkrav. Millioner av mennesker rundt om på jorden benytter seg av transport på sjøen.

IMOs MYNDIGHET OG ANSVAR
Jeg ber forsamlingen tenke over hvilket ansvar for disse menneskenes sikkerhet som hviler over forsamlingens myndighet. Hvis båtene og det maritime og politiske miljø gjennomgår en grundig kvalitetssikring, behøver ikke et branntilløp å ende med katastrofe. Da kan vi forhåpentligvis unngå et nytt Scandinavian Star.

(Mellomtitler er lagt til i ettertid, K.E.S)

Delområdet: IMO og sikkerhet til sjøs.
IMO OG SIKKERHET
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden