Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: IMO og sikkerhet til sjøs.
IMO OG SIKKERHET

 

Støttegruppens møte med IMO-møtet - 6. - 10. april 1992

REDEGJØRELSE OVENFOR IMO
Da IMO i april 1992 skulle diskutere brannsikkerhet på passasjerferger, ba Støtte- gruppen om at Jan Harsem måtte få delta i den norske delegasjonen for å avlevere en redegjørelse på bakgrunn av Scandinavian Star-ulykken. Jan Harsem sier det var en underlig opplevelse å se hvor lite vant sjøfartsmiljøet er med engasjement fra lobbygrupper, i kontrast til andre områder, der store delegasjoner aktivister oppsøker FN-konferanser for å markere seg
.

FØRSTE GANG I IMOS 50-ÅRIGE HISTORIE AT BERØRTE DELTOK
Som oppnevnt deltager i den norske delegasjonen måtte Jan Harsem selv bekoste utgifter til reise og opphold til London! Dette nevnes ikke fordi pengene var prob- lemet, men fordi det illustrerer uviljen mot å åpne beslutningsprosessene.

Det var første gang i IMOs 50-årige historie at noen berørt etter en sjøulykke selv deltok i IMO-sammenheng!


To andre medlemmer av Støttegruppen sto på gaten utenfor IMO og bar plakater med kritikk av nordisk skipskontroll, samtidig som de delte ut løpesedler. En helt ordinær aktivitet ved enhver annen FN-organisasjon, men helt ukjent i IMO, på tross av de betydelige sikkerhets- og miljøimplikasjoner i de spørsmål arbeider med.

 

 

 

Delområdet: IMO og sikkerhet til sjøs.
IMO OG SIKKERHET
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:


Startsiden
Startsiden