Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: IMO og sikkerhet til sjøs.
IMO OG SIKKERHET

 

Varm hilsen fra USA

(Hentet fra Støtebulletinen nr 6, sommeren 1992)

Da Støttegruppen var tilstede ved Sjøsikkerhets- komiteens sesjon i IMO i London i april, fikk vi også kontakt med delegasjonen fra USA.

USA var bl.a. med å fremme forslag sammen med Norge og Danmark, som innebærer at gamle båter skal avkreves samme sikkerhetsnivå som gjelder nye båter, (fristene for å oppfylle nye krav er meningsløst lempelige).

Tidligere har det kun blitt krevet at de skal tilfredstille reglene som gjaldt de gang de ble bygget. Majorie Murtagh fra Coast Guard arbeider mye med brannsikringsdelen av regleverket, og deltok i den amerikanske delegasjonen til IMO-møtet. 7. april hen- vendte hun seg til Jan Harsem, og ba ham hilse alle overlevende og etterlatte etter ulykken.

Hun var oppriktig grepet av det som hadde skjedd, og bemerket det spesielle i at Støttegruppens engasjement i IMO fant sted på to-årsdagen for ulykken.

 

 

 

Delområdet: IMO og sikkerhet til sjøs.
IMO OG SIKKERHET
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:


Startsiden
Startsiden